• NFZ w I półroczu 2022 r. przeprowadził wśród świadczeniodawców 277 kontroli, w tym 30 w zakresie stomatologii
  • 11 proc. kontroli zrealizowano bez wcześniejszego powiadamiania o tym fakcie świadczeniodawców
  • Wzrasta liczba zastrzeżeń do wyników kontroli NFZ. W I półroczu złożono aż 258 protestów  

277 kontroli NFZ w I półroczu 2022 r.

W I półroczu inspektorzy NFZ przeprowadzili 277 kontroli dotyczących realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Największa liczba kontroli dotyczyła ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej (po 75). Kolejne miejsce pod względem częstotliwości kontroli przypadło leczeniu szpitalnemu (61).

10 proc. kontroli - w stomatologii

Jeśli chodzi o stomatologię, to przeprowadzono w tym obszarze 30 kontroli, w tym dwie w trybie pilnym, bez powiadamiania świadczeniodawcy. Taka liczba inspekcji stanowi 11 proc. wszystkich zrealizowanych postępowań. 

Podane zestawienie kontroli nie obejmują postępowań covidowych

Wzrasta liczba protestów do wyników kontroli

Okazuje się, że przybywa skarg na zrealizowane postępowania. Chodzi o: zastrzeżenia, zażalenia, sprzeciwy i zażalenia na sprzeciw i skargi na decyzje łącznie było ich:
styczeń 39
luty 40
marzec 42
kwiecień 44
maj 40
czerwiec 53
łącznie 258