PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Kontrakty lekarzy dentystów z NFZ: propozycje zmian według NRL

Autor: miro • Źródło: NRL/miro
27-12-2013, 11:45
Kontrakty lekarzy dentystów z NFZ: propozycje zmian według NRL Kontrakty lekarzy dentystów z NFZ: propozycje zmian według NRL (foto: sxc.hu)
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaproponowało zmiany w projekcie zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Prześledziliśmy te propozycje.

Punkty za czas pracy lekarzy dentystów specjalistów

NRL proponuje, aby czas pracy lekarzy dentystów specjalistów, odpowiadający co najmniej 50 proc. czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni został skalkulowany na 5,5 pkt. (w projekcie zarządzenia prezesa NFZ wycena wynosi 5 pkt.). Odpowiadałoby to dokładnie połowie punktów (11) przyznawanych za czas pracy lekarzy dentystów specjalistów równy 100 proc. czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.

Podobnie NRL chce, żeby czas pracy lekarzy dentystów specjalistów, odpowiadający co najmniej 75 proc. czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, wyceniony był nie na 7 pkt. a na 7,5 pkt.

NRL krytycznie odniosła się także do zapisu, w którym 5pkt. przyznawano w przypadku: czasu pracy lekarzy dentystów ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie stomatologii ogólnej lub chirurgii stomatologicznej (nie więcej niż dwóch lekarzy) powyżej 75 proc. czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni..

W ocenie NRL jeden przedział czasu pracy lekarzy z I stopniem specjalizacji i to w formule "powyżej 75 proc. czasu pracy wszystkich lekarzy" oznacza w praktyce przyznanie tych punktów jedynie praktykom indywidualnym, co nie jest ani racjonalne, ani sprawiedliwe. I stopień specjalizacji w stomatologii pełni diametralnie inną funkcję jak w AOS, gdzie "jedynka" jest minimalną kwalifikacją. W stomatologii zaś jest kryterium wyróżniającym.

NRL wprowadza w tym miejscu przy okazji także stomatologię dziecięcą, zmienia również proporcje czasu pracy.
NRL chce zmienić zatem zapis: czas pracy lekarzy dentystów ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie stomatologii ogólnej lub chirurgii stomatologicznej (nie więcej niż dwóch lekarzy) powyżej 75 proc. czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni za co przysługiwało 5 pkt.

NRL proponuje dwie kategorie: 

Czas pracy lekarzy z I stopniem specjalizacji z zakresu stomatologii ogólnej, chirurgii stomatologicznej, lub stomatologii dziecięcej równy co najmniej 50 proc. czasu pracy wszystkich lekarzy. Za co przysługiwało 3,5 pkt.

Czas pracy lekarzy z I stopniem specjalizacji z zakresu stomatologii ogólnej, chirurgii stomatologicznej, lub stomatologii dziecięcej równy 100 proc. czasu pracy wszystkich lekarzy.
NRL chce, żeby w tym przypadku przysługiwało 7 pkt. Argumentacja jest taka, że 7 pkt. za 100 proc. czasu lekarzy z I stopnień specjalizacji do 11 pkt analogicznego przedziału dla lekarzy z II stopniem specjalizacji to 62 proc., co wydaje się niewygórowaną proporcjonalną punktacją.


Nie dla certyfikatów ISO (niektórych)

Według NRL nieuzasadnione jest przyznawanie punktów (po jednym) za certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego oraz za certyfikat OHSAS 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   NRL  

POLECAMY W SERWISACH