PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Kontrakty: Akademia NFZ również w Zielonej Górze

27-08-2013, 00:01
Kontrakty: Akademia NFZ również w Zielonej Górze (fot. infoDENT24.pl)
Kontrakty: Akademia NFZ również w Zielonej Górze (fot. infoDENT24.pl)
18 - 19 września 2013 r. w godzinach 9-16.30 w Zielonej Górze odbędzie się szkolenie z zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce realizowane w ramach projektu Akademia NFZ. Szkolenie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wziąć mogą w nim udział pracownicy zatrudnieni na stanowiskach specjalistycznych, których obowiązki związane są z kontraktowaniem realizowanych usług medycznych finansowanych ze środków publicznych.

Z racji, że szkolenie jest współfinansowane z EFS, udział w nim jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają ewentualne koszty dojazdu i noclegu.

Program szkolenia:

Dzień 1: Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami gospodarki finansowej NFZ mającymi wpływ na kontraktowanie. W trakcie szkolenia omówione zostaną kwestie związane z planowaniem zakupu świadczeń oraz samym procesem zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dzień 2: Techniki negocjacyjne

Dzień drugi szkolenia poświęcony będzie udoskonaleniu umiejętności negocjacyjnych uczestników. W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się czym są negocjacje, jakie są techniki negocjacyjne, co to jest manipulacja i jak się przed nią bronić.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie dokumentów pobranych ze strony internetowej organizatora (tutaj) i wysłanie ich faksem na nr (022) 572 63 28 lub mailem na adres akademianfz@nfz.gov.pl.

O kwalifikacji do szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Umieszczenie zgłoszenia na liście chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z kwalifikacją do uczestnictwa w szkoleniu. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia zawierające komplet dokumentów. Projekt nie ogranicza liczby osób uczestniczących w szkoleniu z jednej instytucji. Niemniej ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Biuro Projektu zastrzega sobie prawo do weryfikacji liczby osób z jednego zakładu. W celu wyrównania proporcji pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn biorących udział w projekcie pierwszeństwo w kwalifikacji do szkolenia będą miały osoby płci męskiej. Udział w szkoleniu będzie każdorazowo potwierdzany telefonicznie i e-mailowo przez organizatora.

Osoby, których uczestnictwo nie zostanie przez organizatora potwierdzone, jest jednoznaczne z nie zakwalifikowaniem na szkolenie w danym terminie.

Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat/ka zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin we wskazanym terminie. Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w szkoleniu bez powiadomienia organizatora trzy dni przed rozpoczęciem szkolenia, może zostać obciążony kosztami uczestnictwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 572 6459, 6110, 6257.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   kontraktowanie   Akademia NFZ  

POLECAMY W SERWISACH