PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Konronawirus: jasne wytyczne KS NRL dla dentystów co teraz robić

Autor: miro • Źródło: ms
13-03-2020, 19:09
Konronawirus: jasne wytyczne KS NRL dla dentystów co teraz robić Zalecenia KS NRL dla dentystów (foto: pixabay)
Komisja Stomatologiczna NRL rekomenduje zawieszanie zabiegów planowych w leczeniu stomatologicznym w oparciu o podany przez KS schemat organizacyjny (w uzasadniania tego kroku należy podkreślać, że jest to decyzja powodowana troską o zdrowie publiczne, a nie kłopotami kadrowymi, chęcią wyjazdu, czy spadkiem koniunktury).

Wielu lekarzy dentystów stoi w tych dniach wobec dylematu związanego z jednej strony z zagrożeniem zdrowia (w skrajnych przypadkach - życia) a oczekiwaniami pacjentów i bytem własnego przedsiębiorstwa - czytamy w stanowisku Komisji Stomatologicznej NRL .

KS NRL z ubolewaniem stwierdza, że poprzez brak jednoznacznych wskazówek uwzględniających specyfikę rodzajów świadczeń pozostawieni jesteśmy jako środowisko sami z tak znacznym problemem.

Pierwsze przypadki zarażenia wirusem SARS-CoV-2 zidentyfikowano w ciągu tygodnia a w ciągu następnych 7-10 dni prognozuje się przyrost liczby potwierdzonych zarażeń do 1 tysiąca , w ciągu dalszych 7 dni - nawet do 3 tysięcy.

Decyzja o zawieszeniu przyjęć, wobec braku wydania stosownych decyzji przez władze publiczne musi być z natury rzeczy decyzją autonomiczną lekarza - kierownika praktyki czy podmiotu leczniczego. Z rekomendacją ograniczenia udzielania świadczeń wystąpili konsultanci krajowi:
- w dziedzinie periodontologii - do zabiegów niezbędnie koniecznych, ratujących życie lub zapobiegających ciężkiemu uszkodzeniu zdrowia,
- w dziedzinie protetyki stomatologicznej - do niezbędnie koniecznych. 

KS NRL rekomenduje, aby zawieszenie zabiegów planowych w leczeniu stomatologicznym oprzeć na podanym poniżej schemacie organizacyjnym i aby w przypadku uzasadniania tego kroku podkreślać, że jest to decyzja powodowana troską o zdrowie publiczne, a nie kłopotami kadrowymi, chęcią wyjazdu, czy spadkiem koniunktury.

 

Wersja A - placówki posiadające kontrakt z NFZ.
Zawieszenie przyjęć planowych, ale pozostawanie w kontakcie z pacjentami nie jest przerwą w udzielaniu świadczeń w rozumieniu OWU i nie wymaga zgłoszenia do Funduszu. Sposób wykonywania umowy, zakres zawieszenia świadczeń - będą przedmiotem uzgodnień (i zapewne pochodną stanu sanitarnego kraju) zmieniających się dynamicznie i zapewne zostaną ustalone z początkiem tygodnia. Zakładamy, że Fundusz będzie zaliczkował wynagrodzenie placówek STM.

Niewykonane w najbliższych tygodniach świadczenia trzeba będzie rozliczyć świadczeniami wykonanymi w terminie późniejszym, więc strata z tytułu zawieszenia przyjąć, choć mniejsza niż w przypadku placówek komercyjnych - też będzie miała miejsce. Jej rekompensata to kwestia projektowanej właśnie ustawy o działaniach osłonowych.

 

Wersja B - placówki nieposiadające kontraktu z NFZ .
Dłuższe zawieszenie przyjęć wiąże się ze sporą stratą. Nie jesteśmy w tej chwili w stanie stwierdzić, na jakie rekompensaty mogą liczyć lekarze jako przedsiębiorcy. Będzie to zależało dużej mierze od rozwiązań przyjętych w projektowanych właśnie w resortach gospodarczych aktach prawnych (lub senackiej nowelizacji ustawy z 2 marca). Stanowisko samorządu jest jasne: lekarz zawiesza planowe przyjęcia w praktyce nie z powodu własnej wygody, czy spraw związanych z koniunkturą gospodarczą a z powodu obowiązków przeciwdziałania szerzeniu się zakażenia (ochrona pacjenta, personelu i własna). Aby umożliwić później dochodzenie należnych działań osłonowych zalecamy powiadomienie o tym fakcie organu rejestrowego w formie krótkiego zawiadomienia.

W przypadku decyzji o zawieszeniu przyjęć:
1. Placówka stomatologiczna zapewnia kontakt telefoniczny dla pacjentów wymagających pilnej interwencji. Po wstępnej ocenie problemu (na podstawie rozmowy telefonicznej) lekarz decyduje o dalszym toku postępowania.

Obejmuje to również prawo lekarza do wystawienia recepty elektronicznej i w szczególnych wypadkach również zwolnienia lekarskiego na okres oczekiwania na wizytę (przypomnieć jednak należy, że zgodnie z przepisami możliwe jest wystawienie zaświadczenia o niezdolności do pracy do 2 dni wstecz).

2. W przypadku, kiedy wizyta pacjenta w gabinecie jest niezbędna, pacjent umawiany jest w najbliższym możliwym terminie i to pacjent powinien dostosować się do wyznaczonego terminu.

3. Przyjęcie pacjenta poprzedza złożenie oświadczenia (w przypadku dziecka- przez opiekuna)

4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu pacjenta: wątpliwości co do rzetelności złożonego oświadczenia lub objawów i wywiadu nakierowującego na podejrzenie nosicielstwa wirusa SARS-CoV-2 – typowa procedura określona przez GIS

5. Sam zabieg należy przeprowadzić z maksymalną starannością w zakresie ochrony przed ewentualnym zakażeniem. Stosowanie środków ochrony osobistej, płukanie jamy ustnej ciepłym roztworem płynu antyseptycznego z zawartością chlorheksydyny, koferdam - jeśli zabieg wiąże się z powstaniem aerozolu wody i śliny, dezynfekcja sprzętu - włącznie z dezynfekcją powierzchniową klamek, siedzeń).

Wzór zawiadomienia

NRL będzie prowadzić w dalszym ciągu konsultacje z NFZ i zabiegać będzie o uwzględnienie sytuacji placówek medycznych przy projektowaniu przepisów dotyczących osłon i rekompensat. Zabiegamy cały czas o natychmiastowe udostępnienie testów na obecność wirusa. Wpis ten będzie uzupełniany informacjami na temat aktualnych wytycznych, które mogą zaistnieć po oficjalnym ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego (zapowiedziana 12 marca decyzja ministra zdrowia nie została jeszcze ogłoszona w Dzienniku Ustaw).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NRL  

POLECAMY W SERWISACH