PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Konkretyzowanie zasad rugowania amalgamatu z gabinetów stomatologicznych

Autor: miro • Źródło: ms
19-01-2021, 12:30
Konkretyzowanie zasad rugowania amalgamatu z gabinetów stomatologicznych Amalgamat w gabinetach stomatologicznych (fot. pixabay)
W fazie uzgodnień rządowych znajdują się regulacje mające na celu określenie zasad w oparciu, o które powinny być przeprowadzane kontrole pod kątem stosowania amalgamatu stomatologicznego w gabinetach dentystycznych. Nie wskazano jeszcze podmiotu, który będzie uprawniony do prowadzenia takich kontroli – informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Zgodnie z projektem krajowego planu ograniczania stosowania amalgamatu stomatologicznego w Polsce, który obecnie jest w fazie uzgodnień rządowych, w gabinetach dentystycznych powinny być przeprowadzane kontrole pod kątem obchodzenia się z rtęcią stomatologiczną.

Wobec wątpliwości kompetencyjnych nie wskazano jeszcze podmiotu, uprawnionego do prowadzenia takich kontroli, który w przypadku braku wyposażenia gabinetu stomatologicznego w separator amalgamatu - będzie informował organy Inspekcji Ochrony Środowiska (w celu podjęcia przez nie stosownych działań).

Prace w Ministerstwie Klimatu i Środowiska toczone są od dłuższego czasu, odbyły się spotkania międzyresortowego zespołu roboczego ds. wdrażania rozporządzenia w sprawie rtęci, przeprowadzono także szeroką wymianę korespondencji, mającą na celu ustalenie z innymi komórkami, resortami czy organami, w jakim stopniu przepisy prawa krajowego implementują rozporządzenie unijne i gdzie jeszcze należałoby szukać nowych rozwiązań prawnych.

Przygotowana została także robocza wersja tabeli zbieżności dotyczącej rozporządzenia w sprawie rtęci (obecnie poddawana jest analizie prawnej).

Większość przepisów rozporządzenia w sprawie rtęci ma odzwierciedlenie w obowiązujących w Polsce aktach prawnych, np. w zakresie dotyczącym odpadów w ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i z 2017 r. poz.785) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U z 2013 r. poz. 523).

W najbliższym czasie powinna być gotowa pełna analiza tabeli zbieżności.

Rozporządzenie w sprawie rtęci jest aktem europejskim, obowiązującym w sposób bezpośredni a jego skutki wchodzą w życie w terminach określonych w tym rozporządzeniu.

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia nie można stosować amalgamatu stomatologicznego w leczeniu zębów mlecznych w leczeniu stomatologicznym dzieci w wieku poniżej 15 lat oraz kobiet ciężarnych lub karmiących.

Amalgamat, zgodnie z omawianym rozporządzeniem od 1 stycznia 2019 r. może być stosowany wyłącznie w formie kapsułkowanej w odmierzonej dawce, zaś forma niekapsułkowana została zakazana do stosowania przez lekarzy dentystów.

Od 1 stycznia br. (pismo datowane jest na 8 stycznia 2021 r.) zgodnie z omawianym rozporządzeniem podmioty prowadzące gabinety stomatologiczne, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny lub w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego oraz zęby zawierające takie wypełnienia, zapewniają wyposażenie gabinetów w separatory amalgamatu w celu zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, w tym również cząstek znajdujących się w zużytej wodzie.

SŁOWA KLUCZOWE
amalgamat stomatologiczny   separator  

POLECAMY W SERWISACH