PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Komu zapewnić dostęp do dokumentacji medycznej. Rzecznik Praw Pacjenta wyjaśnia

Autor: miro • Źródło: RPP
16-12-2022, 17:40
Komu zapewnić dostęp do dokumentacji medycznej. Rzecznik Praw Pacjenta wyjaśnia Rzecznik Praw Dziecka o prawach pacjenta do dokumentacji medycznej Fot. AdobeStock
Dostęp do dokumentacji medycznej: kto ma prawo, na jakich zasadach, za jakie pieniądze - przypomina Rzecznik Praw Pacjenta.
 • Podmiot, udzielający świadczeń zdrowotnych, ma obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej również osobie upoważnionej przez pacjenta
 • Pacjent może zgłosić, kto z jego bliskich nie ma prawa wglądu do dokumentacji medycznej. Jeśli zgłoszenie jest ustne, to należy odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej
 • Za udostępnienie dokumentacji medycznej można pobierać opłaty - nawet do 12,96 zł za stronę

Pacjent musi mieć dostęp do swojej dokumentacji medycznej 

Formy udostępniania dokumentacji medycznej:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu (o ile zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie Twojego życia lub zdrowia);
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych.

Zasady wglądu do dokumentacji medycznej

Pacjent, będąc w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, ma również prawo do sporządzenia notatek lub zdjęć z dokumentacji medycznej.

Podmiot, udzielający świadczeń zdrowotnych, ma obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej również osobie upoważnionej przez pacjenta.

W przypadku zmarłego pacjenta, placówka medyczna poza dotychczas uprawnionymi osobami (czyli osobami upoważnionymi przez pacjenta za życia oraz przedstawicielem ustawowym) - dokumentację medyczną ma obowiązek udostępniać również osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu za życia pacjent.

Sprzeciw, złożony przez pacjenta lub osobę bliską, należy dołączyć do dokumentacji medycznej. Jeżeli został zgłoszony ustnie – należy odnotować ten fakt również w dokumentacji medycznej.

Opłaty za kopie dokumentacji medycznej 

Za przygotowanie wyciągu, odpisu, kopii wydruku lub skanu placówka medyczna może pobierać opłatę.

Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej jest bezpłatne. Zazwyczaj, ale jednak nie zawsze, będzie to kopia papierowa.

Maksymalna wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynosi:

 • za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - do 12,96 zł;
 • za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - do 0,45 zł;
 • za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - do 2,59 zł.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH