• Omówieniu nowego zawodu - specjalisty do spraw techniki dentystycznej - służyło spotkanie: prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej dr n. med. inż. Tadeusza Zdziecha z wiceprezesem ORL w Warszawie dr n. med. lek. dent. Dariuszem Paluszkiem
  • Wiceprezes ORL w Warszawie stwierdził, że absolwenci uczelni o kierunku techniki dentystyczne lub inżynierii dentystycznej, którzy liczyli na uzyskanie dodatkowych uprawnień, prawdopodobnie zostali oszukani
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej  przygotowało wycenę ruchomych uzupełnień protetycznych wykonywanych dla lekarzy dentystów, którzy mają podpisane umowy z NFZ

Co z zawodem: specjalista do spraw techniki dentystycznej

Omówieniu procedowania nowego zawodu - specjalisty do spraw techniki dentystycznej - służyło spotkanie: prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej dr n. med. inż. Tadeusza Zdziecha, skarbnika dr n. med. inż. Marcina Glenca oraz prezesa Izby Gospodarczej Techników Dentystycznych mgr. inż. Macieja Anyszkiewicza, z wiceprezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie dr n. med. lek. dent. Dariuszem Paluszkiem

Projekt ustawy, dotyczący zawodu specjalisty do spraw techniki dentystycznej, został złożony w Ministerstwie Zdrowia w 2017 r. Zakładał on m.in. możliwość stworzenia specjalizacji z dziedziny protetyki techniki dentystycznej, której brak nie pozwala na powołanie przez ministra zdrowia konsultanta do spraw techniki dentystycznej (konsultant musi posiadać specjalizację z wyższej wymienionej dziedziny).

Co z dodatkowymi uprawnieniom dla specjalistów do spraw techniki dentystycznej 

Dr n. med. Dariusz Paluszek był przeciwny dalszemu procedowaniu dodatkowych uprawnień dla specjalistów do spraw techniki dentystycznej (pomimo potwierdzenia istnienia nowego zawodu specjalisty do spraw techniki dentystycznej, który na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014 r. został w styczniu 2017 r. opublikowany w Dzienniku Ustaw). 

Wiceprezes ORL w Warszawie stwierdził, że absolwenci uczelni o kierunku techniki dentystyczne lub inżynierii dentystycznej, którzy liczyli na uzyskanie dodatkowych uprawnień, prawdopodobnie zostali oszukani.

Uzupełnienia protetyczne byłyby lepszej jakości

W czasie wymiany zdań wiceprezes ORL zadał pytanie - jakie korzyści będą mieli stomatolodzy z pomocy dotyczącej wprowadzenia zmian ustawowych.

W odpowiedzi prezes SIiMTD stwierdził, że wprowadzenie ustawy spowoduje zwiększenie liczby osób chętnych do zdobycia wyższego wykształcenia z dziedziny protetyki dentystycznej i dzięki zdobytej na studiach wiedzy z zakresu projektowania, wykonania i zastosowanego materiału oraz jego prawidłowego przetworzenia - uzupełnienia protetyczne będą spełniały wszystkie obowiązujące normy, przez co zabezpieczą lekarzy dentystów przed możliwymi, coraz liczniejszymi roszczeniami w sądach, które dotyczą między innymi wykonywanych dla pacjentów prac protetycznych, za które prawnie odpowiadają.

Wycena ruchomych uzupełnień protetycznych 

W związku z pracami dotyczącymi wyceny prac protetycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, prezes IGTD Maciej Anyszkiewicz przekazał wiceprezesowi Dariuszowi Paluszek do zapoznania i przekazania Komisji Stomatologicznej, opracowaną wycenę ruchomych uzupełnień protetycznych wykonywanych dla lekarzy dentystów, którzy mają podpisane umowy z NFZ. Wycena ta obejmuje materiały, czas i wszystkie media niezbędne do ich wykonania.