• Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych deklaruje gotowość pełnienia roli organu nadzoru rynku separatorów amalgamatu stomatologicznego.
  • Nikt nie wie jaka jest liczba zakładanych plomb amalgamatowych w gabinetach pracujących w ramach kontraktu z NFZ.
  • Bez amalgamatu w IV kw. 2022 r.  

Z uwagi na obowiązujący proces legislacyjny, dotyczący nowelizacji rozporządzeń ministra zdrowia oraz zarządzeń prezesa NFZ, jak również wyceny świadczeń przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski ocenia, że wprowadzenie zmian w życie możliwe będzie w IV kw. 2022 r.

Ile plomb amalgamatowych było zakładanych

Wprowadzając tak radykalne zmiany dobrze byłoby wiedzieć jaka jest skala problemu, a więc liczba zakładanych plomb amalgamatowych w gabinetach pracujących w ramach kontraktów z NFZ. Niestety Ministerstwo Zdrowia przyznaje, że nie jest możliwe oszacowanie rocznego wolumenu wypełnień zawierających amalgamat stomatologiczny. To z tego powodu, że świadczeniodawcy przekazują Funduszowi informacje dotyczące opracowania i odbudowy ubytku zęba na 1 i 2 powierzchniach (oddzielnie rozległego ubytku na 2 i 3 powierzchniach), a także dane obejmujące wypełnienia ubytku korony zęba mlecznego. W sprawozdaniach nie jest podawany fakt zastosowania amalgamatu stomatologicznego.

Separatory amalgamatu niezbędne

Warto wspomnieć, że wraz ze zasygnalizowanymi zmianami przewiduje się wprowadzenie świadczenia „usunięcie wypełnienia amalgamatowego”. Po wyposażeniu gabinetów w separatory amalgamatu świadczeniodawcy będą mogli zakontraktować świadczenie: usunięcie wypełnienia amalgamatowego.

Trudno jednak ocenić w jakim odsetku gabinetów stomatologicznych już pracują separatory amalgamatu (zapewne w niewielkim.

Ministerstwo Zdrowia stwierdziło, że kontraktami z NFZ (według danych z 3 marca 2022 r.) związanych jest 5 809 świadczeniodawców, realizujących usługi w 8562 miejscach już pracują separatory amalgamatu.

Kto skontroluje separatory amalgamatu

Wiadomo tylko tyle, że prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zadeklarował gotowość pełnienia roli organu nadzoru rynku separatorów amalgamatu stomatologicznego. Deklaracja to jednak za mało, bo nadanie Urzędowi kompetencji nadzoru gabinetów stomatologicznych w zakresie wyposażenia w separatory amalgamatu wymaga zmian w przepisach.