• Szalbierstwo polega na wyłudzeniu świadczeń lub usług, za które osoba korzystająca nie miała zamiaru zapłacić
  • Bywa, że pacjent za takie zachowanie odpowiada jak za przestępstwo
  • Poszkodowany lekarz czy też właściciel gabinetu, może wystąpić do sądu z pozwem cywilnym przeciwko pacjentowi - jeżeli nie zobowiązał go do tego wyrok procesu karnego

Wykroczenie to zazwyczaj polega na wytworzeniu w świadomości świadczeniodawcy przekonania, że usługa zostanie opłacona, chociaż faktycznie tak nie będzie

Co grozi za szalbierstwo

Sprawcy za taki czyn grozi kara:

  • aresztu,
  • ograniczenia wolności,
  • grzywny.

Sąd może orzec także obowiązek zapłaty równowartości wyłudzonego mienia.

Kiedy szalbierstwo jak przestępstwo

Pacjent za takie zachowanie odpowiada jak za przestępstwo (na podstawie art. 286 kodeksu karnego), ale jedynie wówczas gdy uda mu się udowodnić, iż od początku miał zamiar nie płacić i celowo wprowadził np. lekarza dentystę w błąd, wyłudzając nie tylko usługę, ale także materiały stomatologiczne.

Na taki zamiar może wskazywać np. fakt posługiwania się przez pacjenta fałszywymi dokumentami.

Szalbierstwo obejmuje głównie wyłudzenie świadczenia płatnego "od razu" i dotyczy z reguły drobniejszych kwot.

Wytworzenie w świadomości świadczeniodawcy przekonania, że usługa zostanie opłacona, chociaż faktycznie tak nie będzie jest cechą odróżniającą szalbierstwo od przestępstwa oszustwa (art. 121 § 1. i 2. K.w.).

Sprawa o naprawienie szkód w sądzie 

Poszkodowany lekarz czy też właściciel gabinetu, może wystąpić do sądu z pozwem cywilnym przeciwko pacjentowi i jeżeli nie zobowiązał go do tego wyrok procesu karnego – ma prawo domagać się od niego rekompensaty za wykonaną usługę. Przy niewielkich stratach finansowych spowodowanych ucieczką pacjenta, proces może okazać się wysoce nieopłacalny.