• Przepis, przewidujący zakaz zatrudniania lekarzy przez indywidualne praktyki lekarskie, nie jest jasny i budzi wątpliwości interpretacyjne
 • W zasadzie lekarz prowadzący praktykę zawodową nie może zatrudnić innego lekarza
 • Jedyną możliwością zatrudnienia lekarza dentysty jest przekształcenie praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy
 • Jak przekształcić indywidualną praktykę lekarską w podmiot leczniczy?
 • Przekształcenie praktyki lekarskiej w pomiot leczniczy trwa od kilku dni do kilku tygodni 

Jest problem – przepisy rangi ustawowej zasadniczo zakazują lekarzom prowadzącym indywidualne praktyki lekarskie zatrudniania innych lekarzy.

Zakaz zatrudniania lekarzy przez indywidualne praktyki lekarskie

Przepis, przewidujący zakaz zatrudniania lekarzy przez indywidualne praktyki lekarskie, nie jest jasny i budzi pewne wątpliwości interpretacyjne. Poszczególne okręgowe izby lekarskie w całym kraju w celu rozwiania wątpliwości zamawiały opinie prawne.

Z najbardziej restrykcyjnych opinii interpretujących ten przepis wynika, że lekarz prowadzący praktykę zawodową nie może zatrudnić innego lekarza na podstawie:

 • umowy o pracę;
 • umowy o świadczenia usług (popularnie zwaną umową zlecenia);
 • umowy o dzieło;
 • a także w ramach B2B (czyli innego lekarza w ramach jego praktyki zawodowej).

Oczywiście, są od tego zakazu nieliczne wyjątki, jednak nie dotyczą one zdecydowanej większości gabinetów dentystycznych.

Ważne jest też to, że zakaz ten obejmuje wszystkie praktyki zawodowe – zarówno te, które są objęte kontraktem z NFZ, jak i te, które udzielają świadczeń wyłącznie komercyjnie.

Skąd zakaz zatrudnia lekarzy przez praktyki zawodowe?

Ustawodawca – projektując omawiany przepis – założył, że istotą indywidualnej praktyki lekarskiej jest wykonywanie zawodu osobiście przez lekarza dentystę. Bez posługiwania się innymi lekarzami.

Lekarz-dentysta, wykonujący zawód w ramach indywidualnej praktyki, może zatrudnić asystentkę stomatologiczną, higienistkę czy recepcjonistkę. Przy fotelu jednak tylko on może udzielać świadczeń – na swoją odpowiedzialność i ryzyko. Nie może posługiwać się innymi lekarzami dentystami.

Kiedy może lekarz zatrudnić lekarza?

Przepisy przewidują zakaz zatrudniania lekarza przez lekarza prowadzącego praktykę lekarską. Zakaz ten nie obowiązuje, gdy lekarz przekształci swoją praktykę zawodową w podmiot leczniczy. W podmiocie leczniczym nie obowiązuje już zakaz zatrudniania lekarzy.

Dlaczego w podmiocie leczniczym nie ma zakazu zatrudnienia lekarza przez lekarza?

W pewnym uproszczeniu mówiąc, w indywidualnej praktyce lekarskiej najważniejszy jest lekarz udzielający osobiście świadczeń zdrowotnych pacjentowi.

Natomiast w podmiocie leczniczym najważniejszy jest zakład leczniczy, przy pomocy którego udzielane są świadczenia zdrowotne.

W podmiocie leczniczym nie ma znaczenia, czy świadczeń zdrowotnych udziela osobiście właściciel tego podmiotu, czy jego pracownik. Właściciel podmiotu leczniczego nie musi być nawet lekarzem.

Zatem jedyną możliwością zatrudnienia lekarza dentysty jest przekształcenie praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy.

Jak przekształcić indywidualną praktykę lekarską w podmiot leczniczy?

Przekształcenie praktyki lekarskiej w pomiot leczniczy trwa od kilku dni do kilku tygodni.

Procedura wymaga m. in.:

 • uzyskania wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;
 • zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC (dedykowanego specjalnie dla podmiotów leczniczych);
 • stworzenia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

Więcej szczegółów na temat przekształcenia w artykule: „Przekształcenie indywidualnej praktyki zawodowej w podmiot leczniczy”.

 ***
Marcin Bartyński, radca prawny; specjalizuje się w sprawach między tworzenia podmiotów leczniczych, prawie spółek handlowych; autor poradnika „Jak przekształcić indywidualną praktykę lekarską w podmiot leczniczy ?” oraz serwisu: przeksztalceniewspolkezoo.pl.