Ministerstwo Finansów nie zgodziło się na przesunięcie terminu wdrożenia kas fiskalnych online m.in. w gabinetach stomatologicznych (poza 1 lipca 2021 r.). 

Resort finansów wskazał przy tym, że podatnicy, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących online, mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90 proc. ceny jej zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

W ocenie Ministerstwa Finansów odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy online od podatku należnego jest znaczącym wsparciem dla podatników, którzy są zobowiązani do wymiany kasy fiskalnej.

Dodatkowo Ministerstwo Finansów wskazało, że na mocy art. 48 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, na wniosek podatnika, organ podatkowy może odraczać terminy przewidziane w przepisach podatkowych jeśli jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Szczegółowo o tym zagadnieniu pisaliśmy w materiale: Kasy online w gabinecie stomatologicznym coraz bliżej

Więcej: NRL