PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Karalność przewinienia zawodowego ustaje po pięciu latach od momentu jego popełnienia

Autor: miro • Źródło: ms
28-01-2014, 13:52
Karalność przewinienia zawodowego ustaje po pięciu latach od momentu jego popełnienia Karalność przewinienia zawodowego ustaje po pięciu latach od momentu jego popełnienia (źródło: freedigitalphotos)
Lekarz dentysta został obwiniony o brak należytej staranności przy wykonaniu koron mostów metalowo ceramicznych. Kilkuletnie spory o to czy rzeczywiście świadczący usługę zawinił - zakończyły się dla niego korzystnym wyrokiem.

Pacjent oskarżył dentystę, że ten nieprawidłowe ustawił korony protetyczne na wszczepach wprowadzonych w przednim odcinku szczęki, co spowodowało dysfunkcję stawów skroniowo - żuchwowych i występowanie dolegliwości bólowych.

Okręgowy Sąd Lekarski uznał lekarza dentystę za winnego popełnienia zarzucanego mu przewinienia zawodowego i skazał go na karę upomnienia (25 listopada 2010 r.).

Naczelny Sąd Lekarski 29 czerwca 2011 r., po rozpoznaniu odwołania obwinionego, zmienił zaskarżone orzeczenie Sądu I instancji i uniewinnił obwinionego lekarza od zarzutu postawionego we wniosku o ukaranie.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu kasacji wniesionej przez pełnomocnika pokrzywdzonej uchylił zaskarżone orzeczenie i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania Naczelnemu Sądowi Lekarskiemu.

Naczelny Sąd Lekarski utrzymał w mocy wcześniejsze orzeczenie NSL (z 29 czerwca 2011 r.) : zmieniające orzeczenie Sądu I instancji i uniewinniające obwinionego lekarza od zarzutu postawionego we wniosku o ukaranie.

Sąd Najwyższy wyrokiem z 2 marca 2012 r., po rozpoznaniu ponownej kasacji wniesionej przez pełnomocnika pokrzywdzonej, uchylił zaskarżone orzeczenie i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania Naczelnemu Sądowi Lekarskiemu.

Orzeczeniem z 26 października 2012 r., Naczelny Sąd Lekarski utrzymał w mocy orzeczenie Naczelnego Sądu Lekarskiego z 29 czerwca 2011 r. zmieniające orzeczenie Sądu I instancji i uniewinniające obwinionego lekarza od zarzutu postawionego we wniosku o ukaranie.

Kasację od orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego (z 26 października 2012 r.) na niekorzyść obwinionego wniósł pełnomocnik pokrzywdzonej

Sąd Najwyższy postanowił, że wniesioną przez pełnomocnika pokrzywdzonej kasację należało pozostawić bez rozpoznania. Taka decyzja wynikała z dwóch przyczyn.

Po pierwsze: wobec faktu uniewinnienia oskarżonego, wniesiona kasacja służyłaby zmianie korzystanego dla niego wyroku, a prawo takiego rozwiązania nie dopuszcza.

Po drugie: karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat. Skoro zatem zarzucane przewinienie zawodowe zostało popełnione w okresie od października 2006 roku do października 2007 roku, to oczywistym jest, że pięcioletni okres, skutkujący ustaniem karalności, upłynął najpóźniej 31 października 2012 r. W tej sytuacji wniesienie przez pełnomocnika pokrzywdzonej kasacji 22 sierpnia 2013 r., pomimo ustania karalności, było niedopuszczalne.

Sygnatura akt Sądu Najwyższego z 17 grudnia 2013 r. SDI 49/13

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
sąd   WSA   wyrok   błąd dentysty  

POLECAMY W SERWISACH