Dokument instruuje, że w ustawie wprowadzone zostały wszelkie zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed 28 lipca 2022 r. W Obwieszczeniu Marszałka Sejmu zostały określone wyjątki od zasad aktualizacji. 

Główne rozdziały ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty obejmują przepisy dotyczące:

  • Prawa wykonywania zawodu lekarza
  • Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko - Dentystycznego Egzaminu Końcowego
  • Ustawicznego rozwoju zawodowego
  • Eksperymentu medycznego
  • Zasad wykonywania zawodu lekarza
  • Regulacji karnych
  • Zmian w przepisach obowiązujących, przepisach przejściowych i końcowych  

Tekst jednolity ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty