• Nie istnieją jasne ramy reklamowania udzielanych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i lekarzy dentystów w internecie m.in. za pomocą mediów społecznościowych takich jak Facebook, TikTok, Instagram - twierdzą delegaci Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Łodzi  
  • Istnieje konieczność określenia jednolitych zasad informowania w internecie o udzielanych świadczeniach zdrowotnych - uważają delegaci Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Łodzi  
  • Lekarze z OIL w Łodzi przypominają o zakazie przedstawiania w domenie publicznej wszelkich informacji mających charakter reklamy

Lekarze reklamują się w sieci 

Wśród ośmiu apeli, skierowanych do Naczelnej Rady Lekarskiej przez delegatów Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Łodzi, jeden dotyczył konieczności określenia jednolitych zasad informowania o udzielanych świadczeniach zdrowotnych

W treści tego apelu czytamy m.in.:

XLI Okręgowy Zjazd Lekarzy w Łodzi z przykrością odnotowuje zjawisko reklamowania udzielanych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i lekarzy dentystów w internecie oraz za pomocą mediów społecznościowych takich jak Facebook, TikTok, Instagram.

Wiele takich działań jest sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, uchwałą NRL nr 29/11/VI w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych, wątpliwych etycznie, czy naruszających dobre obyczaje.

Co z zakazem przedstawienia informacji o charakterze reklamy

Okręgowy Zjazd Lekarzy przypomina o obowiązku wynikającym z art. 14 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. dotyczącym zakazu przedstawienia w domenie publicznej wszelkich informacji mających charakter reklamy.

XLI Okręgowy Zjazd Lekarzy w Łodzi apeluje do NRL o podjęcie prac nad opracowaniem uchwały określającej jednolite zasady prezentowania przez lekarzy informacji o prowadzonej działalności leczniczej, udzielanych świadczeniach, w szczególności z uwzględnieniem prezentowania tych treści w tzw. mediach społecznościowych.