PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Jaskółka normalności: NFZ debatuje nad przywróceniem dostępności do świadczeń

Autor: miro • Źródło: ms
08-07-2020, 11:03
Jaskółka normalności: NFZ debatuje nad przywróceniem dostępności do świadczeń Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Powołałem zespół, który zajmie się opracowaniem mapy drogowej powrotu do pełnej dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów, po czasie epidemii. Jego zadaniem jest również opracowanie założeń rozliczeń za okres covidowy - napisał na TT prezes NFZ Adam Niedzielski.

Z zarządzenia wynika, że zespół zobowiązany jest do przedstawienia prezesowi NFZ analizy wraz z wnioskami końcowymi i ewentualnymi propozycjami zmian prawnych nie później niż do 30 września 2020 r. Nie później oznacza możliwość wcześniejszego zakończenia prac, ale raczej nie należy się spodziewać szybkich decyzji.

ZARZĄDZENIE NR 103/2020/GPF 

PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z 7 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania planu przywracania pełnej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ograniczonej w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania planu przywracania pełnej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ograniczonej w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”.

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1.     przewodniczący Zespołu – Bernard Waśko – Zastępca Prezesa do Spraw Medycznych;
2.     zastępca przewodniczącego Zespołu – Arkadiusz Kosowski – Dyrektor Departamentu do Spraw Służb Mundurowych w Centrali Funduszu;
3.     sekretarz Zespołu – Przemysław Bedyński – starszy specjalista w Departamencie do Spraw Służb Mundurowych w Centrali Funduszu;
4.     członkowie Zespołu:
a.     Daniel Rutkowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali Funduszu,
b.     Radosław Murawski – p. o. Naczelnika Wydziału Rozwoju Systemów Sprawozdawczych w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali Funduszu;
c.     Filip Urbański – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Innowacji w Centrali Funduszu.

SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   COVID-19  

POLECAMY W SERWISACH