PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Jakie pieniądze dla pacjentów po nieudanych zabiegach stomatologicznych? Siedem sądowych wyroków 2022 r.

Autor: miro • Źródło: infoDENT24.pl
27-12-2022, 14:55
Jakie pieniądze dla pacjentów po nieudanych zabiegach stomatologicznych? Siedem sądowych wyroków 2022 r. Wyroki z 2022 r. w sprawach o błąd lekarza dentysty Fot. AdobeStock
W 2022 r. doszło do wielu wyroków sądowych w sprawach, w których pacjenci domagali się od lekarzy dentystów kwot grubo przekraczających 100 tys. zł. W wielu przypadkach sądy oddalały powództwa, w większości obniżały żądania. Prezentujemy listę 7 spraw prowadzonych w 2022 r. , w których pacjenci dostali pieniądze od 210 zł do 60 tys. zł.
  • W sprawie o źle przeprowadzone leczenie kanałowe sąd orzekł karę 160 razy mniejszą niż domagała się pacjentka
  • Dziesięć razy mniej zasądzili sędziowie w sprawie o zbyt długo trwające leczenie dwóch zębów. Pacjent żądał 150 tys. zł
  • Pacjentka dostała zamiast żądanych 5,8 tys. zł 2,3 tys. zł za popełniony błąd ze strony dentystki (brak diagnostyki radiologicznej przed rozpoczęciem leczenia)
    Sąd w całości uznał roszczenie pacjenta w wysokości 20 tys. zł za źle wykonane leczenie kanałowe i protetyczne
  • Trzy implanty zębowe spowodowały ból i nieodwracalne uszkodzenie nerwów. W toku rozprawy pacjent otrzymał 45 tys. zł
  • 59 tys. zł zasądzono na rzecz Kobiety, która doznała mechanicznego uszkodzenia ośmiu zębów podczas zabiegu ortodontycznego
  • Dentysta, wykonał ekstrakcję zęba bez osłony antybiotykowej. To był błąd wyceniony przez sąd na 60 tys. zł 

Leczenie kanałowe. Pacjentka żądała 33,7, tys. zł, dostała …. 210 zł 

Kobieta leczyła kanałowo ząb u kilku lekarzy dentystów. Po jednej z takich wizyt poczuła ból. Ząb ostatecznie trzeba było usnąć. Lekarz dentysta, leczący pacjentkę jako ostatni, został pozwany.

Pacjenta domagała się w sądzie 33,7 tys. zł.

Z opinii powołanych w sprawie biegłych wynikało, że perforacja (lub perforacje) mogła nastąpić na skutek działań każdego z lekarzy, u których pacjentka się leczyła, oczywiście w tym także pozwanego. Kobieta być może przez lata nie wiedziała nic o istnieniu perforacji.

Sąd Rejonowy uznał zatem, że jedyną należność, zgłoszoną przez powódkę w pozwie, którą można było uwzględnić to kwota 210 zł uiszczona przez pacjentkę za leczenie.

Możliwość wystąpienia negatywnych dla powódki skutków w przyszłości nie została w żaden sposób wykazana w toku postępowania. Tym samym kobieta nie otrzymała, żądanych jako zadośćuczynienie 30 tys. zł i 3760 zł - jako odszkodowanie. 

1,5 tys. zł za błąd medyczny zamiast żądanych 150 tys. zł

Przez pół roku trwało leczenie dwóch zębów. Przez ten czas pacjent odczuwał dotkliwy ból. Wycenił go na 150 tys. zł i z takim roszczeniem poszedł do sądu. Zadośćuczynienie otrzymał, ale drastycznie mniejsze.

Według pacjenta zbyt długi czas leczenia chorych zębów powinien być wynagrodzony zadośćuczynieniem w wysokości 150 tys. zł.

Z opinii biegłej wynikało, że pacjent cierpiał z powodu stanu zapalnego wokół ósemki (ból przy nagryzaniu) oraz z uwagi na nieodwracalne zapalenie miazgi w zębie 47, a leczenie było zbyt rozciągnięte w czasie.

Sędziowie przyznali, że sam proces leczenia stomatologicznego był opieszały.

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na skutek naruszenia dobra osobistego powinna być, „odpowiednia”. W ocenie sądu odwoławczego, sumą taką jest kwota 1,5 tys. zł. Żądanie zasądzenia w wysokości 150 tys. zł było rażąco wygórowane.

2,3 tys. zł zamiast 5,8 tys. zł za niewłaściwe wykonanie koron

Pacjentka ze zniszczonymi zębami stała się dużym wyzwaniem medycznym, któremu dentystka nie podołała. Jej zasadniczym błędem był brak diagnostyki radiologicznej przed rozpoczęciem leczenia.

Kobieta po założeniu mostów odczuwała dolegliwości bólowe szczęki. Po ok. 3 miesiącach od zakończenia leczenia jej dolne zęby zaczynają się ruszać.

Sprawa trafiła do sądu, który za podstawową winę dentystki uznał brak diagnostyki radiologicznej przed rozpoczęciem leczenia.

Sąd orzekł, iż żądanie 2,3 tys. zł, jako szkody za niewłaściwie wykonanie koron w żuchwie, jest zasadne.

Odnosząc się do żądania zasądzenia od pozwanej dentystki kwoty 5,8 tys. zł - tytułem odszkodowania za poniesione koszty usługi Sąd uznał te żądanie za uzasadnione jedynie w części.

Koszt uzupełnienia protetycznego zębów w żuchwie – wykonania koron - wyniósł 2,3 tys. zł i jest to szkoda, którą powódka poniosła w związku z niewłaściwym leczeniem.

Sąd na podstawie tych ustaleń doszedł do przekonania, iż żądanie pozwu co do zasądzenia kwoty 2,3 tys. zł jako szkody odpowiadającej kwocie uiszczonej przez powódkę za niewłaściwie wykonanie koron  - należy zaakceptować

20 tys. zł za źle wykonane leczenie kanałowe i protetyczne

Pacjent zgłosił się do prywatnego gabinetu stomatologicznego z powodu bólu w okolicy zębów 45, 46 i 47. Na podstawie pantomogramu dentystka  stwierdziła zmiany okołowierzchołkowe wcześniej leczonych już endodontycznie zębów 47, 46, 45. Przeleczyła je kanałowo ponownie i wykonała dla tych zębów korony protetyczne z porcelany.

Niestety, jego kłopoty dopiero się zaczęły. Dziąsła były obrzmiałe, krwawiły, pacjent odczuwał stale ból, mógł jeść tylko płynne pokarmy. 

Pacjent poszukał pomocy u innego dentysty. A ten nie miał wątpliwości, że  leczenie było niewłaściwe, korony źle wykonane, stwierdził nieszczelności w nowych koronach 45, 46, 47, ale też 14, 15, niewłaściwie odtworzone punkty styczne 45, 46, 47, prawdopodobną perforację ściany długiej kanału zęba 45 spowodowaną brakiem precyzyjnego opracowania kanału pod odbudowę wkładem koronowo-korzeniowym. Pracę protetyczną trzeba było wykonać ponownie.

Mężczyzna domagał się od dentystki zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienie w wysokości 10 tys. zł i drugie tyle jako odszkodowanie za wydatki związane z leczeniem

Sąd uznał roszczenia pacjenta w całości. 

45 tys. zł za złe implanty zębowe

Trzy implanty zębowe spowodowały ból i nieodwracalne uszkodzenie nerwów. Po miesiącu od zabiegu jeden z implantów wypadł, a dwa pozostałe musiały być usunięte, gdyż ich wszczepienie spowodowało u pacjenta odrętwienie i ból szczęki

Podczas zabiegu użyto zbyt dużej siły, co spowodowało pęknięcie kości i wypadnięcie implantu. Wszczepione implanty w żuchwę były zbyt długie i nastąpiło porażenie nerwu żuchwowego.

Sąd ustalił m.in., że podczas zabiegu wszczepiania pierwszego implantu doszło do pęknięcia kości szczęki, wskutek czego implant po miesiącu samoistnie wypadł. Podczas kolejnej wizyty, wszczepiono dwa implanty w obustronnym znieczuleniu nerwów żuchwowych.

Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego zadośćuczynienie - 35 tys. zł, odszkodowanie - 4497,70 zł oraz zwrot kosztów procesu - 5217 zł. 

59 tys. zł zamiast 110 tys. zł za uszkodzeni ośmiu zębów 

Kobieta doznała mechanicznego uszkodzenia ośmiu zębów podczas zabiegu ortodontycznego. Zmiany były nieodwracalne. W sądzie pacjentka zażądała 110 tys. zł za doznaną krzywdę i pokrycie kosztów terapii naprawczej.

W ocenie sądu powództwo w przeważającej części zasługiwało na uwzględnienie. W toku procesu strona pozwana nie kwestionowała samej zasady swojej odpowiedzialności za skutki opisanego zdarzenia, zarzucając jedynie, iż powódka nie wykazała wysokości żądanej kwoty odszkodowania, dochodzona kwota zadośćuczynienia za krzywdę jest rażąco wygórowana.

Sąd uwzględnił żądanie dotyczące ustalenia odpowiedzialności strony pozwanej na przyszłość za skutki wykonanego niezgodnie ze sztuką lekarską zabiegu ortodontycznego. Z uwagi na mogące pojawić się w przyszłości kolejne koszty leczenia, czy też powiększenie rozmiaru doznanej krzywdy Sąd uznał, że powódka ma interes prawny w żądaniu ustalenia przez Sąd istnienia odpowiedzialności strony pozwanej na przyszłość

Sąd zasądził na rzecz powódki ogółem kwotę 59 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami. Zasądzona kwota obejmowała należne powódce zadośćuczynienie w wysokości 45 tys. zł oraz odszkodowanie w kwocie 14 tys. zł.

60 tys. zł za brak w osłony antybiotykowej podczas ekstrakcji

Pacjent domagał się 100 tys. zł zadośćuczynienia za trwałe uszkodzenie zdrowia, które było skutkiem błędu dentysty podczas ekstrakcji zęba. Sąd zasądził 60 tys. zł.

Dentysta, wykonując ekstrakcję zęba, dopuścił się błędu w sztuce medycznej, który polegał na niewykonaniu tego zabiegu w osłonie antybiotykowej.

Nieprawidłowe było również dalsze postępowanie dentysty w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, a sprowadzające się do nierozpoznania, iż na skutek błędu popełnionego podczas ekstrakcji zęba doszło do infekcyjnego zapalenia wsierdzia u pacjenta.

W efekcie błędu dentysty więzień doznał 30 proc. uszczerbku zdrowia.

Więzień domagał się 100 tys. zł. Sąd zdecydował się zasądzić na rzecz pacjenta kwotę 60 tys. zł tytułem zadośćuczynienia. 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
sąd   błąd dentysty   pacjent  

POLECAMY W SERWISACH