PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Jak zostać biegłym sądowym z zakresu stomatologii?

Autor: Pozostałe źródła
31-08-2012, 10:05
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Z definicji,

biegły sądowy jest osobą, która ze względu na swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe jest uznana za eksperta w danej dziedzinie i z tego powodu może być powoływana w postępowaniu sądowym. Wydaje wówczas opinię jako specjalista w danej dziedzinie, co może mieć znaczący wpływ na dalszy przebieg sprawy. Jak zostać nim w zakresie stomatologii?

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. 2005, Nr 15, poz. 133).

Orzeczenia sądowe związane z biegłymiWyciąg z wyroku NSA z dnia 04.06.2001 (II SA 1434/00)1.            Biegły sądowy jest organem pomocniczym sądu w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych, co znaczy, że jego specjalistyczna wiedza w zakresie ustanowienia musi być niepodważalna, a organy wymiary sprawiedliwości, dla których biegły ma sporządzać swoje opinie, muszą mieć absolutne zaufanie do osoby biegłego w zakresie jego wiedzy.

2.            Używanie tytułu biegłego sądowego w innych działaniach (poza opiniami na zlecenie uprawnionych podmiotów), jest bezprawne i dyskredytuje daną osobę w stopniu pozwalającym uznać, iż nie daje ono rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego.

 

Warunki

Kandydat na biegłego, który ubiega się o ustanowienie biegłym sądowym w dziedzinach medycznych powinien posiadać specjalizację z danej dziedziny medycyny. Dodatkowo:

             korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

             ukończył 25 rok życia,

             posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona, daje rękojmie należytego wykonywania obowiązków biegłego,

             wyraz zgodę na ustanowienie biegłym sądowym.

Dokumenty

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

             podanie do właściwego Prezesa Sądu Okręgowego o ustanowienie biegłym sądowym z dokładnym określeniem dziedziny oraz specjalizacji,

             curriculum vitae,

             zdjęcie,

             kserokopia dowodu osobistego,

             kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych ewentualnie inny dokument stwierdzający posiadanie zarówno praktycznych, jak i teoretycznych wiadomości z dziedziny, dla której kandydat ma być ustanowiony biegłym sądowym (załączone do wniosku kserokopie dokumentów winny być poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem lub przez pracownika sądu okręgowego,

SŁOWA KLUCZOWE
biegły sądowy   zarobki   lexDENT   orzekanie   sąd   Wymogi - obowiązki  

POLECAMY W SERWISACH