Wystawiając e-receptę dla osoby z Ukrainy należy pamiętać o wydrukowaniu jej w formie zawierającej kod paskowy. Pacjent bez numeru PESEL nie będzie w stanie aktywować recepty za pomocą kodu czterocyfrowego.

Inną opcją jest wypisanie recepty ręcznie, z datą urodzenia w miejscu nr PESEL, Tyle że w takiej sytuacji leki nie są refudnowane (odpłatność  wyniesie 100 proc.)

Więcej: Porozumienie Rezydentów