Wielkopolska Izba Lekarska przypomina, że od 1 lipca 2021 r. zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 17 czerwca 2021 r. obowiązuje nowy wzór recept.

 Na co trzeba zwrócić uwagę na druku recepty

- Nowy wzór recepty Rp nie posiada pola „oddział NFZ”, a w miejscu danych osoby wystawiającej receptę widnieje „dane osoby uprawnionej” zamiast „dane lekarza”.

-  W przypadku nowego wzoru Rpw nadal pozostaje pole „dane lekarza”, brak jest natomiast pola “data realizacji od”.