• Wojewoda ogłasza plan kontroli podmiotów leczniczych (wpisanych do RPWDL) na dany kwartał lub na półrocze. Każdy właściciel może zawczasu sprawdzić, czy jego placówka jest przewidziana w najbliższym czasie do kontroli
  • W pierwszej kolejności właściciel powinien sprawdzić, czy dane identyfikacyjne podmiotu leczniczego (nazwa, numer KRS, NIP) wpisane do RPWDL są aktualne
  • Urzędnicy mogą sprawdzać m.in. czy wszystkie jednostki i komórki organizacyjne wpisane do rejestru faktycznie działają. A także to, czy w ramach podmiotu leczniczego funkcjonują komórki organizacyjne, które nie zostały zgłoszone do rejestru

 

Podmiot udzielający świadczeń lekarskich, w tym stomatologicznych, wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, mogą odwiedzić kontrolerzy z urzędu wojewódzkiego. Na przykładowe obszary kontroli zwraca uwagę radca prawny Marcin Bartyński. Uwaga jednak, w rzeczywistości check lista może być znacznie dłuższa. 

Dane identyfikacyjne podmiotu leczniczego

W pierwszej kolejności właściciel powinien sprawdzić, czy dane identyfikacyjne podmiotu leczniczego (nazwa, numer KRS, NIP) wpisane do RPWDL są aktualne.

Mogło zdarzyć się tak, że podmiot leczniczy zmieniał nazwę i zapomniał zaktualizować ten fakt w rejestrze.

Regulamin organizacyjny

Przedmiotem kontroli będzie regulamin organizacyjny. Kontrolerzy będą drobiazgowo sprawdzać, czy regulamin zawiera wszystkie informacje wymagane przez ustawę, a także to, czy struktura podmiotu leczniczego została w regulaminie prawidłowo opisana.

Struktura organizacyjna

Urzędnicy sprawdzą, czy wszystkie jednostki i komórki organizacyjne wpisane do rejestru faktycznie działają. A także to, czy w ramach podmiotu leczniczego funkcjonują komórki organizacyjne, które nie zostały zgłoszone do rejestru.

Miejsce udzielanych świadczeń

Jeżeli podmiot ma filię swojej działalności, to powinna być ona zgłoszona do rejestru.

Ubezpieczenie OC

Kontrolerzy poproszą o aktualną polisę OC, sprawdzą zakres ubezpieczenia.

Tytuł prawny do lokalu

Tytuł prawny do lokalu powinien być potwierdzony umową najmu lub wpisem w księdze wieczystej o własności lokalu.

Dokumentacja medyczna

Kontrolerzy sprawdzą prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej, czy dokumentacja zawiera prawidłowe oznaczenia podmiotu i pacjenta.

Odpady

Podmiot powinien być wpisany do rejestru BDO, posiadać umowę o odbiór odpadów, kartę przekazania odpadów, ewidencję odpadów.

Do kontroli wojewody można się przygotować

Wojewoda na swojej stronie internetowej ogłasza plan kontroli na dany kwartał lub na półrocze. Każdy właściciel może sprawdzić, czy jego podmiot jest przewidziany w najbliższym czasie do kontroli.

***
Marcin Bartyński, radca prawny; specjalizuje się w sprawach między tworzenia podmiotów leczniczych, prawie spółek handlowych; doradza lekarzom w wyborze najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności leczniczej; obsługuje transakcje sprzedaży podmiotów leczniczych; autor poradnika „Jak przekształcić indywidualną praktykę lekarską w podmiot leczniczy ?” oraz serwisu: przeksztalceniewspolkezoo.pl.