• Przed rozpoczęciem procedury przekształcenia w podmiot leczniczy lekarz powinien sprawdzić, jakie jest przeznaczenie lokalu, w którym mają być udzielane świadczenia
  • Podmiot leczniczy może być prowadzony w kilku formach np. w formule: jednoosobowej działalność gospodarczej, spółki z o. o., spółki komandytowej
  • Dla większych podmiotów – ze względu na korzyści podatkowe i ochronę majątku prywatnego – bardziej odpowiednią formą będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Gabinet stomatologiczny w lokalu użytkowym

Przed rozpoczęciem procedury przekształcenia w podmiot leczniczy lekarz powinien sprawdzić, jakie jest przeznaczenie lokalu, w którym mają być udzielane świadczenia. Praktyki lekarskie mają możliwość prowadzenia działalności w lokalu mieszkalnym, jednakże podmioty lecznicze mogą udzielać świadczeń tylko w lokalach użytkowych.

Jeżeli okaże się, że gabinet znajduje się w lokalu mieszkalnym, należy przekształcić go na użytkowy.

Rodzaj działalności leczniczej. W jakich formach

Podmiot leczniczy może być prowadzony w kilku formach. Mogą to być:

  • jednoosobowa działalność gospodarcza,
  • spółka z o. o.,
  • spółka komandytowa.

Każda z tych form ma wady i zalety. Niewielkie podmioty będą wybierać jednoosobową działalność gospodarczą.

Dla większych podmiotów – ze względu na korzyści podatkowe i ochronę majątku prywatnego –  bardziej odpowiednią formą będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jest niezbędny do legalnego udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z przepisami, postępowanie o wpis powinno zakończyć się w ciągu 30 dni. W praktyce jednak postępowania trwają od kilku do kilkunastu dni.

Wpisu dokonuje wojewoda. To on nadzoruje działalność podmiotów leczniczych i może przeprowadzić w gabinecie kontrolę.

Inne wymagania warunkujące rozpoczęcie działalności leczniczej

Warunkiem rozpoczęcia działalności leczniczej w ramach podmiotu leczniczego jest także zawarcie umowy ubezpieczenia OC. Z reguły od razu po wpisie w RPWDL ubezpieczyciele dzwonią z ofertami.

Podmiot leczniczy powinien być także obowiązkowo wyposażony w regulamin organizacyjny. Wojewoda w trakcie kontroli na pewno będzie pytać o ten dokument.

Więcej szczegółów na temat przekształcenia znajdziesz we artykule: „Przekształcenie indywidualnej praktyki zawodowej w podmiot leczniczy”

***

Marcin Bartyński, radca prawny; specjalizuje się w sprawach między tworzenia podmiotów leczniczych, prawie spółek handlowych; doradza lekarzom w wyborze najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności leczniczej; obsługuje transakcje sprzedaży podmiotów leczniczych; autor poradnika „Jak przekształcić indywidualną praktykę lekarską w podmiot leczniczy ?” oraz serwisu: przeksztalceniewspolkezoo.pl.