• W przypadku osoby fizycznej, która jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, cena jest zamrożona do limitu zużycia 2000 kWh z mocy ustawy
  • W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, zarejestrowanych w miejscu zamieszkania, w którym to miejscu nie są przyjmowani klienci czy też pacjenci, zakłada się, iż taka działalność może rozliczać się za prąd tak jak gospodarstwo domowe
  • Oświadczenia, uprawniające do zakupu od 1 grudnia 2022 r. prądu po cenie ograniczonej ustawowo - powinny zostać złożone jedynie przez lekarzy lub lekarzy dentystów, którzy zawarli z przedsiębiorstwem energetycznym umowę jako przedsiębiorcy

Zasady ustalania cen energii elektrycznej, które obowiązują stomatologów, również tych prowadzących gabinet stomatologiczny, prezentuje na potrzeby lekarzy zrzeszonych w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej radca prawny Marcin Zalewski z Kancelarii Prawnej Maćkowiak Zalewski AUCTORITAS s.c.   

O tym, z którego wsparcia można skorzystać decyduje to, kto jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym – czy osoba fizyczna, czy też przedsiębiorca.

Gdy umowę z zakładem energetycznym podpisała osoba fizyczna

W przypadku osoby fizycznej, która jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, to w celu uzyskania zamrożonej ceny nie potrzeba składać oświadczenia. Cena jest zamrożona do limitu zużycia 2000 kWh automatycznie (z mocy ustawy).

Osoba fizyczna powinna złożyć oświadczenie jedynie wówczas, gdy jest uprawniona do większego limitu zużycia energii, jak ma to np. miejsce w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny lub ze względu na obecność w gospodarstwie osoby niepełnosprawnej.

Gdy umowę z zakładem energetycznym podpisała firma

Ze wsparcia dla przedsiębiorców mogą skorzystać podmioty, jeżeli stroną umowy ze sprzedawcą energii elektrycznej jest firma.

Formalnie dla przedsiębiorców przeznaczone są odrębne taryfy – w przypadku małych i średnich firm - w tym jednoosobowych działalności gospodarczych - są to taryfy C. Dla gospodarstw domowych przewidziane są tymczasem taryfy G.

Uwaga jednak - w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, zarejestrowanych w miejscu zamieszkania, w którym to miejscu nie są przyjmowani klienci czy też pacjenci, zakłada się, iż taka działalność może rozliczać się za prąd tak jak gospodarstwo domowe, a zatem w jednej z wybranych taryf G.

Rozliczać zużycie energii w ramach taryf G, a zatem korzystać z zamrożenia cen energii elektrycznej wg stawek dla gospodarstw domowych, może oczywiście również lekarz lub lekarz dentysta, który miejsce swojego zamieszkania wskazał jedynie jako adres do doręczeń.

Lekarz dentysta jako osoba fizyczna

W przypadku, w którym stroną umowy zawartej ze sprzedawcą energii elektrycznej jest lekarz lub lekarz dentysta jako osoba fizyczna – odbiorca w gospodarstwie domowym – nie jest celowe, ani nawet korzystne składanie oświadczeń właściwych dla przedsiębiorców, bowiem zamrożone stawki dla gospodarstw domowych są niższe aniżeli ustawowe stawki maksymalne przewidziane dla przedsiębiorców.

Lekarz dentysta jako firma

Oświadczenia, uprawniające do zakupu od 1 grudnia 2022 r. prądu po cenie ograniczonej ustawowo - powinny zostać złożone jedynie przez lekarzy lub lekarzy dentystów, którzy zawarli z przedsiębiorstwem energetycznym umowę jako przedsiębiorcy, rozliczający się wg. właściwej dla przedsiębiorców taryfy (najczęściej taryfy C).