PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Jak ma wyglądać Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny

ms
29-12-2020, 14:08
Jak ma wyglądać Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny Pytania o LEW i LDEW
Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie Lekarsko - Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego określa m.in.: zakres problematyki uwzględnianej w pytaniach egzaminacyjnych, tryb powoływania członków Komisji Egzaminacyjnej, wysokość ich wynagrodzenia, sposób i tryb przeprowadzania LDEW i LEW.

Złożenie LDEW i LEW jest jednym z warunków uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty przez osoby posiadające dyplom lekarza i lekarza dentysty wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia podaje wykaz danych, które powinny być zamieszczone w zgłoszeniu do egzaminu, zasady powoływania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej LEW/LDEW.

Przepisy opisują także zasady współpracy CEM z wojewodami w zakresie organizacji LEW/LDEW, a zwłaszcza w obszarze najmowania sal przeznaczonych do przeprowadzenia egzaminu. Szczegóły dotyczące tej kwestii zostaną określone w porozumieniach zawieranych przez CEM z wojewodami.

Ponadto opisano prawa i obowiązki Zespołów Egzaminacyjnych oraz osób przystępujących do LEW/LDEW.

Rozporządzenie określa także postępowanie dotyczące unieważnienia egzaminu w stosunku do wszystkich bądź niektórych zdających.

Wprowadzony będzie 30-dniowy termin załatwienia sprawy przez dyrektora CEM oraz ministra zdrowia. Opisano także procedurę wydania świadectw LEW/LDEW, ich odpisów i duplikatów oraz wymiany tych dokumentów.

Wartość opłaty egzaminacyjnej została ustalona na poziomie 650 zł, co powinno pokryć rzeczywiste koszty organizacji i przeprowadzenia tego egzaminu. Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego określono na 500 zł za posiedzenie, natomiast członka zespołu egzaminacyjnego określono na 300 zł za posiedzenie.

W załącznikach do rozporządzenia zamieszczono wzory oświadczenia członka zespołu egzaminacyjnego o jego bezstronności oraz wzory świadectw złożenia LEW/LDEW. Świadectwa te nie potwierdzają uzyskania tytułu lekarza lekarza dentysty oraz prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty. Adnotacja ta wykluczy wątpliwości dotyczące mocy tego dokumentu.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
dentysta   stomatolog   LDEK   LDEW  

POLECAMY W SERWISACH