PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Indywidualna i specjalistyczna praktyka lekarska - jaki zakres czynności?

28-05-2013, 00:01
Indywidualna i specjalistyczna praktyka lekarska - jaki zakres czynności? (fot. wikipedia.org)
Indywidualna i specjalistyczna praktyka lekarska - jaki zakres czynności? (fot. wikipedia.org)
Indywidualna praktyka lekarska oraz indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska obejmuje zakresem zarówno czynności wykonywane w gabinecie, czynności wykonywane w miejscu wezwania przez chorego, jak również wykonywane w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w ramach zawartej z tym podmiotem umowy na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej - przypomina Naczelna Rada Lekarska. 

Samorząd lekarski, chcąc rozwiać wiele wątpliwości przypomina, że lekarz wykonujący zawód w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w ramach zarejestrowanej indywidualnej praktyki lekarskiej nie ma obowiązku rejestrowania dodatkowej praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, jak sama nazwa wskazuje, powinna być rejestrowana wówczas, gdy lekarz zamierza udzielać świadczeń wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

Czytaj także: Lekarz dentysta może zatrudniać innych lekarzy dentystów, ale w bardzo ograniczonym wymiarze

- Jednocześnie posiadanie praktyki wyłącznie w miejscu wezwania nie może pod rządami ustawy polegać na udzielaniu świadczeń w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Udzielanie świadczeń w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie przepisów ustawy wymaga zatem zarejestrowania indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej (tzn. opartej o gabinet lekarski) lub praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - czytamy w stanowisku NRL.

Naczelna Rada Lekarska podkreśla jednocześnie, że przepisy ustawy oraz rozporządzenia ministra zdrowia z 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.), nie wprowadzają ograniczeń w wyborze rodzaju praktyki zawodowej, którą lekarz, lekarz dentysta może zarejestrować, ani co do liczby zarejestrowanych rodzajów praktyk.

Ponadto Naczelna Rada Lekarska przypomina, że art. 33 ustawy przewiduje solidarną odpowiedzialność praktyki zawodowej lekarza i lekarza dentysty oraz podmiotu leczniczego za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych jedynie w przypadku wykonywania działalności leczniczej przez lekarza jako indywidualnej albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem. Postanowienie o solidarnej odpowiedzialności podmiotu leczniczego oraz lekarza, który ma zarejestrowaną indywidualną, indywidualną specjalistyczną (tzn. opartą o gabinet lekarski) praktykę lekarską, udzielającego świadczeń w przedsiębiorstwie tego podmiotu w ramach kontraktu, strony mogą zawrzeć również w łączącej je umowie.

Źródło: NRL

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH