PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Higienistki stomatologiczne jednak bez kontraktów z NFZ

Autor: miro • Źródło: ms
08-09-2021, 08:12
Higienistki stomatologiczne jednak bez kontraktów z NFZ Higienistki stomatologiczne nie podpiszą kontraktów z NFZ (fot. Unsplash)
Grupa posłanek zapytała ministra zdrowia czy higienistki stomatologiczne mogłyby same zawierać kontrakty z NFZ na zabiegi z zakresu profilaktyki stomatologicznej? Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska jasno odpowiada.
  • Samodzielna praca higienistek stomatologicznych na kontraktach z NFZ. 
  • Większe uprawnienia higienistek stomatologicznych z dyplomem studiów.
  • Brak racjonalnych przesłanek do wyodrębnienia zabiegów higienizacyjnych w kontraktowaniu NFZ.

Dentyści za kontraktami dla higienistek stomatologicznych? 

W opinii posłanek pomysł, aby higienistki stomatologiczne same zawierały kontrakty z NFZ na zabiegi z zakresu profilaktyki stomatologicznej, to skutek rozmów z dentystami z wieloletnim stażem pracy. Ponoć w opinii stomatologów zabiegi z zakresu profilaktyki stomatologicznej, wykonywane pod nadzorem lekarza dentysty, powinny być kontraktowane z NFZ oddzielnie przez higienistki stomatologiczne.

Posłanki chciałyby wiedzieć, czy Ministerstwo Zdrowia rozważa opcję umożliwiającą zawieranie przez higienistki stomatologiczne kontraktów z NFZ.

Waldemar Kraska wyjaśnia, że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1199 z późn. zm.), kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem w zakresie higieny jamy ustnej, należą do wykazu świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Grupa higienistek stomatologicznych realizujących świadczenia

Rozporządzenie to, definiując personel niezbędny do realizacji poszczególnych zakresów świadczeń (głównie lekarzy dentystów), dopuszcza również udzielanie świadczeń przez personel pomocniczy m.in. przez osoby:
- posiadające tytuł zawodowy higienistki stomatologicznej lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienistka stomatologiczna, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku higiena dentystyczna lub ukończyły studia wyższe na innym kierunku studiów o specjalności higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskały tytuł licencjata;
- lub które rozpoczęły po 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu higieny dentystycznej, obejmujące co najmniej 1688 godzin kształcenia z zakresu higieny dentystycznej, i uzyskały co najmniej tytuł licencjata.

Higienizacja jako odrębny zakres świadczeń - problemem 

Minister zdrowia nie znajduje uzasadnia dla wyodrębniania zakresu higienizacyjnego, jako osobnego zakresu świadczeń podlegającego odrębnemu kontraktowaniu, ze względu na potrzebę zapewnienia świadczeniobiorcom kompleksowego leczenia w zakresie leczenia stomatologicznego.

Proponowana zmiana mogłaby zagrozić efektywności i ciągłości realizacji świadczeń, ze względu na konieczność zagwarantowania synergii podejmowanych działań przez poszczególnych realizatorów procesu diagnostyczno - leczniczego.

Wycena świadczeń gwarantowanych obejmuje wszystkie elementy składowe wchodzące w skład świadczenia, w tym również pracę wymaganego personelu medycznego.

W Ministerstwie Zdrowia nie toczą się prace związane z wyodrębnieniem zakresu świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   higienistka stomatologiczna  

POLECAMY W SERWISACH