• Ustawa o niektórych zawodach medycznych zezwala higienistkom stomatologicznym na prace bez nadzoru lekarza dentysty - o ile zajmować się będą profilaktyką i promocją zdrowia jamy ustnej
 • Ustawa określa m.in. dla tego zawodu: zakres wykonywanych czynności, zasady rozwoju zawodowego i kryteria ponoszenia odpowiedzialności zawodowej
 • Ta sama ustawa, wśród uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego, wymienia przedsiębiorcę niebędącego podmiotem leczniczym

Pozycja higienistek stomatologicznych wynikająca z ustawy

Ustawa o niektórych zawodach medycznych otwiera przed przedsiębiorczymi higienistkami stomatologicznymi nowe perspektywy. W przypadku wykonywania zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej nie muszą bowiem podlegać nadzorowi lekarza dentysty.

Taki przepis ma szczególne znaczenie gdyż w tej samej ustawie, w rozdziale o zasadach wykonywania zawodów medycznych, znalazło się wyszczególnienie w jaki sposób zawód medyczny można wykonywać.

Lista obejmuje sześć przypadków:

 • na podstawie umowy o pracę lub
 • w ramach stosunku służbowego, lub
 • na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub
 • w ramach wolontariatu – w zakładzie leczniczym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, jak również poza tym zakładem, lub
 • jako przedsiębiorca będący podmiotem leczniczym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, albo
 • jako przedsiębiorca niebędący podmiotem leczniczym.

Kwalifikacje do wykonywania zawodu higienistka stomatologiczna:

 • rozpoczęcie po 30 września 2012 r. studiów w zakresie higieny dentystycznej i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata albo inżyniera lub
 • rozpoczęcie przed 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata albo inżyniera, lub
 • rozpoczęcie po 31 sierpnia 2019 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie higienistka stomatologiczna, lub
 • rozpoczęcie przed 1 września 2019 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego higienistka stomatologiczna lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienistka stomatologiczna.

Czynności zawodowe higienistki stomatologicznej

 • realizowanie świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki stomatologicznej;
  organizowanie prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii (z nadzorem lekarza dentysty);
 • wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego (z nadzorem lekarza dentysty);
 • wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych, profilaktycznych, diagnostycznych i zabiegów rehabilitujących jamę ustną (z nadzorem lekarza dentysty);
 • prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach (bez nadzoru lekarza dentysty).

Nowe usytuowanie zawodu. Stanowisko NRL 

Jak taka sytuacja oceniana jest przez lekarzy dentystów pytaliśmy wiceprezesa NRL i przewodniczącego Komisji Stomatologicznej NRL Pawła Baruchę.

Wiceprezes NRL powiedział: To oczywiste że trzeba mieć dużą wiedzę i doświadczenie, żeby działać skutecznie i bezpiecznie także w profilaktyce. To nie tylko oczyszczanie szkliwa z kamienia i pobieżna ocena czy ktoś ma wystarczająco proste zęby. To także ocena pacjenta na podstawie zdjęć radiologicznych, to diagnostyka wad rozwojowych. Beztroska samodzielność to nie jest rozwiązanie, które popieramy.

W ustawie o niektórych zawodach medycznych bardzo rozbudowane są paragrafy dotyczące odpowiedzialności. Prawo do działania wiąże się z kompetencjami, a kompetencje z odpowiedzialnością. Myślę, że życie bardzo szybko zweryfikuje wolę tej grupy zawodowej do samodzielnego działania – dodał Paweł Barucha.

Technicy dentystyczni poza ustawowymi regulacjami 

W ustawie o niektórych zawodach medycznych, obok higienistek stomatologicznych występują asystentki stomatologiczne. Zabrakło natomiast techników dentystycznych, chociaż przez wiele miesięcy widnieli wśród 15 zawodów medycznych ujętych w regulacjach ustawowych.

Jak skomentował tę sytuację Paweł Barucha?

Rozmawialiśmy z jednym ze stowarzyszeń reprezentujących techników dentystycznych. Bez emocji przedyskutowaliśmy gdzie powinna przebieg linia podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności. Rozwój stomatologii sprawia, że technicy dentystyczni nie muszą obawiać się o swój zawodowy los. Nie jest on zależny od znalezienia się, bądź nie znalezienia się w ustawie o niektórych zawodach medycznych.