Efektem końcowym ocen i analiz mają być mapy ilustrujące w jakim stopniu spełniane są wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci, a w szczególności jak wdrażane są przez państwa członkowskie ograniczenia dotyczące wykorzystywania i usuwania amalgamatów stomatologicznych w praktyce dentystycznej.

Koordynacją działań w tym zakresie z ramienia HCWH Europe zajmuje się Polka dr Dorota Napierska (dorota.napierska@hcwh.org), pracująca naukowo m.in. na Wydziale Zdrowia Publicznego w Katholieke Universiteit Leuven (Belgia).

Jak wypada w tym zestawieniu Polska?

Czy wypełnienia amalgamatowe uwzględnianie są w systemach ubezpieczeń zdrowotnych?
Korzystanie z amalgamatu dentystycznego jest stymulowane, o ile taki materiał uwzględniony został w systemach ubezpieczeń zdrowotnych. Okazuje się, że w zasadzie w całej Europie stosowanie amalgamatu w gabinetach stomatologicznych – w ten lub w inny sposób było do niedawna stymulowane. Tymczasem uwzględniając w systemach ubezpieczeń zdrowotnych materiały alternatywne wobec amalgamatu, można wspierać jego stopniowo wycofywanie - podaje HCWH.


Czy systemy ubezpieczenia zdrowotnego uwzględniają stosowanie amalgamatu stomatologicznego? 


Wycofanie amalgamatu w przypadku pacjentów z grup wrażliwych
Dzieci, a także kobiety w ciąży oraz karmiące piersią, są szczególnie narażone na negatywny wpływ ekspozycji na rtęć. Aby zapobiec ryzyku, od 1 lipca 2018 r. amalgamat dentystyczny nie może być stosowany do leczenia zębów mlecznych, dzieci poniżej 15 lat oraz kobiet w ciąży lub karmiących piersią (chyba że lekarz dentysta uzna to za konieczne. w oparciu o konkretne wskazania medyczne). 

 

Czy obowiązują restrykcje wobec stosowania amalgamatu stomatologicznego?
 

Wymóg stosowania separatorów stomatologicznych
Od 1 stycznia 2019 r. właściciele gabinetów dentystycznych, w których w jakiejkolwiek formie przetwarzany jest amalgamat dentystyczny (m.in. wypełnienia, usuwanie zębów) muszą wyposażyć unity w urządzenia do zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, w tym te zawarte w zużytej wodzie.

Czy istnieje bezwzględny wymów stosowania separatorów amalgamatu?

 
Wdrażanie krajowych planów stopniowego wycofywania
Do 1 lipca 2019 r. każde państwo członkowskie musi opracować krajowy plan działania w sprawie środków mających na celu stopniowe ograniczanie stosowania amalgamatu dentystycznego - te plany działania muszą być publicznie dostępne w ciągu jednego miesiąca od ich przyjęcia.

 Czy wdrożono krajowy program wycofywania amalgamatu stomatologicznego?