PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

GIS o rtg w gabinecie stomatologicznym

Autor: miro • Źródło: ms
18-10-2021, 13:22
GIS o rtg w gabinecie stomatologicznym Rtg: jakie wymogi wobec gabinetu stomatologicznego (fot. Shutterstock)
Na pytania lek. dent. Moniki Potockiej rzecznika praw pacjenta OIL w Warszawie, dotyczących m.in. wymagań nakładanych na lekarzy dentystów, a dotyczących ponownych zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie rtg - odpowiedział Główny Inspektor Sanitarny wz. Krzysztof Saczka.
  • Jakie zmiany w przepisach dotyczących uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych.
  • Zezwolenia na wykonywanie działalności, polegającej na stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej w gabinecie stomatologicznym, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane.

Główny Inspektor Sanitarny wz. Krzysztof Saczka:

23 września 2019 r. wszedł w życie art. 1 ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, wprowadzający zmiany w ustawie z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.

Zgodnie z art. 33e ustawy z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, w brzmieniu obowiązującym przed 23 września 2019 r., przepisy dotyczące uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych, badań diagnostycznych i leczenia chorób nienowotworowych oraz paliatywnego leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych oraz zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej, nie miały zastosowania do rentgenowskich aparatów stomatologicznych oraz urządzeń służących wyłącznie do densytometrii kości.

Kiedy wymagane zgody inspektora sanitarnego

Zgodnie z obowiązującym przepisem art. 33q ust. 1 ustawy z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, prowadzenie działalności, związanej z narażeniem w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych, wymaga zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Wskazany przepis formułuje ogólną zasadę, zgodnie z którą na prowadzenie działalności we wskazanych celach wymagana jest zgoda właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Kiedy nie wymagane zgody inspektora sanitarnego

Wyjątek w zakresie obowiązku uzyskania wskazanej zgody ustanowiony został w przepisie art. 33q ust. 14 ww. ustawy, zgodnie z którym, przepisów ust. 1 — 13 nie stosuje się do wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu lub wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej jedynie na wykonywaniu densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu.

SŁOWA KLUCZOWE
pantomogram   GIS   radiologia stomatologiczna  

POLECAMY W SERWISACH