PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Gdy świadczeniodawca nie przyjmuje e-skierowania

Autor: nieck • Źródło: en
06-07-2020, 13:00
Gdy świadczeniodawca nie przyjmuje e-skierowania Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
W przypadku, gdy e-skierowanie wystawione jest do komórki organizacyjnej (np. poradni) oznaczonej odpowiednim kodem resortowym (część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - 4-znakowy kod), a nazwa tej komórki nie zgadza się z nazwą zawartą w  rozporządzeniu w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania, należy takie skierowanie przyjąć na podstawie prawidłowego kodu resortowego wskazanego w e-skierowaniu.

Rośnie liczba przypadków odmowy przyjęcia przez świadczeniodawców skierowań w postaci elektronicznej (e-skierowań), o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z  15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (Dz. U.  poz. 711). Dzieje się tak, gdy nazwa komórki organizacyjnej wskazana w e-skierowaniu nie zgadza się z nazwą określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z  17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2019 r.poz. 173).

 Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że nadawanie nazw własnych komórek organizacyjnych pozostaje w gestii samych podmiotów leczniczych. Jednakże każda komórka oznaczona jest kodem części VIII, który wskazuje jaką specjalność prowadzi ta komórka. Nazwy komórek organizacyjnych oraz kody części VIII znajdują się w księgach rejestrowych podmiotów leczniczych bez których nikt nie może prowadzić działalności leczniczej. Wskazanym jest więc stosowanie nazewnictwa dotyczącego poszczególnych komórek organizacyjnych w procesie tworzenia lub zmian struktury organizacyjnej podmiotów leczniczych zgodnego z nazwami kodów zawartych w ww. rozporządzeniu w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania. Jednakże mając na uwadze sytuacje, w których komórka organizacyjna o określonej nazwie nie ma pełnego pokrycia w żadnym z kodów resortowych, dopuszcza się stosowanie nazwy własnej, pozwalającej na zidentyfikowanie zakresu działania tejże komórki.

Placówka przyjmująca do realizacji e-skierowanie powinna w przypadku zaistnienia omawianej sytuacji zwracać uwagę przede wszystkim na kod resortowy - część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych.

Natomiast nazwa komórki organizacyjnej, odbiegająca od nazwy określonej na poziomie rozporządzenia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania, nie stanowi podstawy do odmowy przyjęcia e-skierowania.

W ramach sukcesywnego wdrażania rozwiązań związanych z elektroniczną dokumentacją medyczną takie zagadnienia będą wyjaśniane i w miarę potrzeby poprawiane, tak aby były zgodne z obowiązującymi przepisami.  

Ważne by nie zapominać, że do 8 stycznia 2021 r. każda placówka (również ta, która jeszcze nie obsługuje skierowań w postaci elektronicznej) jest zobowiązana do przyjęcia e-skierowania jeżeli pacjent przedstawi wydruk informacyjny e-skierowania podpisany przez lekarza wystawiającego skierowanie (podstawa prawna: art. 23 ust. 1 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e zdrowia (Dz. U.  poz. 1590).

Więcej: gov.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Ministerstwo Zdrowia   e-system  

POLECAMY W SERWISACH