PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Gabinet stomatologiczny w Niemczech. Od czego zacząć

Autor: miro • Źródło: ms
11-12-2013, 10:51
Gabinet stomatologiczny w Niemczech. Od czego zacząć Gabinet stomatologiczny w Niemczech. Od czego zacząć (foto: sxc.hu)
W pierwszej kolejności należy spełnić kryterium kompetencyjne w zakresie nabytego wykształcenia lub doświadczenia zawodowego. Weryfikacja przeprowadzana jest przez urząd ds. zdrowia (Gesundheitsbehorde) właściwy dla kraju związkowego, w którym stomatolog zamierza prowadzić gabinet.

Zawód lekarza dentysty w Niemczech jest zaliczany do zawodów regulowanych.

Uznawanie automatyczne -- procedura stosowana przy jednoczesnym spełnieniu dwu warunków:

- osoba ubiegająca się jest obywatelem UE;

- osoba ubiegająca się nabyła kwalifikacje w kraju UE.

Wymagane dokumenty

Osoby, które uzyskały kwalifikacje zawodowe po 1 maja 2004 roku:

- dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem „lekarz dentysta" wydany przez Uniwersytet Medyczny (Akademię Medyczną, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dokument poświadczający zdanie LDEK).

Osoby, które uzyskały kwalifikacje przed 1 maja 2004 roku:

- zaświadczenie o adekwatności posiadanych kwalifikacji zawodowych wydane przez urząd ds. zdrowia - Konformit~itbescheinigung - właściwego terytorialnie dla przewidywanego miejsca świadczenia usług tzw.

- zaświadczenia o nabytych prawach do realizowania usług stomatologicznych ( w przypadku osób, które w ciągu ostatnich pięciu lat przez przynajmniej trzy lata w sposób ciągły świadczyły usługi stomatologiczne w formie określonym przez Bescheinigung der erworbenen Rechte).

Świadczenie usług stomatologicznych przez obywateli UE nie wymaga uzyskania pozwolenia na pracę.

Konieczne jest natomiast uzyskanie zezwoleń:

- zezwolenia na czasowe świadczenie usług stomatologicznych (Erlaubnis zur yortibergehenden Austibung der Zahnheilkunde) - w przypadku zamiaru prowadzenia działalności stomatologicznej do trzech lat (zaświadczenie można przedłużać, łącznie jednak czas świadczenia usług nie może przekroczyć owych trzech lat).

- tzw. aprobaty (Approbation) - w przypadku zamiaru świadczenia działalności stomatologicznej powyżej trzech lat

Zaświadczenia te wydają urzędy ds. zdrowia poszczególnych krajów związkowych (aprobaty mają moc obowiązującą na terenie całej RFN).

Pomocne adresy na stronie Federalnej Izby Stomatologów (Bundeszahn~rztekammer) www.bzaek.de.

Implementacja dyrektywy „uznaniowej" 78/686/EWG zawarta jest w ustawie o leczeniu stomatologicznym (Gesetz Liber die Ausubung der Zahnheilkunde ZHG) z 16 kwietnia 1987 r. BGBL. 15.1225 - www.iuris.de.

Na podstawie: opracowania Centrum Pomocy Pojedynczego Punktu Kontaktowego.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH