PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Europejska legitymacja zawodowa: co musi wiedzieć lekarz dentysta

KS/szaft
28-10-2013, 10:17
Europejska legitymacja zawodowa: co musi wiedzieć lekarz dentysta Europejska legitymacja zawodowa: co musi wiedzieć lekarz dentysta (Fot. Fotolia)
Pod koniec 2013 r., ewentualnie na początku 2014 r., zacznie obowiązywać dyrektywa powołująca do życia dokument zwany europejską legitymacją zawodową (European Professional Card). Dyrektywa przewiduje dwuletni termin na transpozycję – w praktyce więc nowe regulacje będą stosowane mniej więcej od początku 2016 r. Co te przepisy oznaczają dla lekarzy dentystów?

- Wbrew przyjętej nazwie, szczególnie w polskiej wersji językowej, europejska legitymacja zawodowa, ma być de facto rodzajem elektronicznego certyfikatu w formie folderu zamieszczonego w systemie IMI. - wyjaśnia mecenas Marek Szewczyński, radca prawny Naczelnej Izby Lekarskiej. - Będzie on zawierał całą wymaganą dokumentację czyli: dane osobowe, posiadane dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych (prawdopodobnie w formie skanu), czy zaświadczenia: o zgodności kształcenia, postawie etycznej, ewentualnie o stanie zdrowia.
Podstawowa informacja jest taka, że ELZ stanowić ma potwierdzenie uznania kwalifikacji, ale nie będzie automatycznie uprawniać do wykonywania zawodu, jeżeli konieczna jest dodatkowa decyzja o charakterze administracyjnym (przyznanie PWZ, rejestracja itp.).

Jak przebiega procedura wydawania elektronicznej legitymacji zawodowej

Do wydania ELZ uprawniona jest Okręgowa Rada Lekarska. Lekarz może wypełnić wniosek za pomocą internetu lub złożyć go osobiście. W pierwszym przypadku system IMI automatycznie na podstawie danych tworzy folder dotyczący lekarza. - W drugim przypadku, biorąc pod uwagę, że ORL już posiada na temat lekarza większość wymaganych informacji (dyplomy, dane osobowe, informacje o karalności) można przyjąć, że wystarczy, iż lekarz poda jedynie swoje dane i wystąpi o wydanie ELZ, wskazując, w którym państwie zamierza się ubiegać o uznanie - wyjaśnia mec. Marek Szewczyński. - Rolą lekarza będzie ewentualne dostarczenie dokumentów potwierdzający aktualny stan zdrowia, czy potwierdzający doświadczenie zawodowe w przypadku praw nabytych - dodaje.

Co dalej? Następnie ORL potwierdza wnioskodawcy przyjęcie wniosku i informuje o ewentualnych brakujących dokumentach (w ciągu jednego tygodnia), weryfikuje dokumentację (można się w tym celu kontaktować z odpowiednimi jednostkami np. pracodawcą), wystawia potrzebne zaświadczenia i tworzy dokumentację w systemie IMI (w okresie jednego miesiąca) oraz niezwłocznie przekazuje wniosek organowi państwa przyjmującego.

Organ państwa przyjmującego podejmuje decyzję o wystawieniu ELZ w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku z Polski. W przypadku braku decyzji w tym terminie uznaje się, że ELZ została wystawiona. W uzasadnianych przypadkach można przedłużyć termin o dwa tygodnie i jeszcze raz o dwa tygodnie.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne jak również wskazanie, dla których zawodów ELZ będzie wprowadzona, ma określić Komisja Europejska w drodze odpowiednich aktów wykonawczych. Można się spodziewać, że lekarze będą jedną z pierwszych grup zawodowych, dla których wprowadzona zostanie ELZ - uważa mec. Marek Szewczyński.

POLECAMY W SERWISACH