- Jeżeli nie, to jakie działania podejmuje Ministerstwo Zdrowia, aby placówki medyczne były przygotowane do realizacji tego obowiązku? – dopytuje się parlamentarzysta.

Marek Ruciński chciałby wiedzieć, czy zasadne jest, aby termin 1 stycznia 2018 r. dotyczył wszystkich podmiotów medycznych i zastanawia się czy nie lepszym rozwiązaniem byłby obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej najpierw dla dużych jednostek lecznictwa stacjonarnego, a dopiero później w lecznictwie ambulatoryjnym.

Wiceminister zdrowia Piotr Gryza odpowiada tak.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) przygotowało szczegółowe badanie podmiotów leczniczych, w celu pozyskania informacji o stanie zaawansowania prac związanych z dostosowywaniem tych podmiotów do wymiany dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Ankietę, która została udostępniona w Systemie Statystyki Ochrony Zdrowia (SSOZ), podmioty lecznicze miały możliwość wypełniać do 16 sierpnia 2016 r.

Obecnie trwa analizowanie przez CSIOZ pozyskanych informacji. Zebrane wyniki będą miały znaczenie przy decyzjach podejmowanych przez ministra zdrowia także w kwestii ewentualnych zmian terminu obowiązkowego prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).

Przesunięcie tego terminu wynikać może także z daty ukończenia prac nad Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1).

Decyzja w sprawie EDM będzie wynikać również z ostatecznego kształtu prac koncepcyjnych z udziałem Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie e-dowodów osobistych oraz innych elektronicznych dokumentów.