PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Efekt koronawirusa: co rząd zrobi, aby umożliwić dentystom pracę

Autor: miro • Źródło: ms
22-05-2020, 07:52
Efekt koronawirusa: co rząd zrobi, aby umożliwić dentystom pracę Waldemar Kraska sekretarz stanu w MZ (źródło: FB)
Jest odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pytania posła Jana Szopińskiego, który chce wiedzieć jakie działania podejmie minister zdrowia, aby umożliwić lekarzom dentystom realizowanie świadczeń w warunkach pandemii na logicznych zasadach.

Padło pięć konkretnych pytań, a w zasadzie postulatów o:
-  objęcie zaprojektowanymi przez NFZ współczynnikami korygującymi wszystkich zakresów świadczeń leczenia stomatologicznego, z wyjątkiem określonych w załączniku 2a, 10 i 10a rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U.2017.193),
-  wprowadzenie w okresie epidemii ryczałtu za godzinę gotowości do pracy w celu pokrycia choćby części kosztów sanitarnych wizyt pacjentów,
- pozostawienie współczynników korygujących po odwołaniu stanu epidemii (ewentualnym) przynajmniej do końca 2020 r., z ewentualną ich modyfikacją wobec świadczeń najbardziej kosztotwórczych,
- umożliwienie rozliczania w ramach kontraktu z NFZ udzielonych pacjentom porad telemedycznych w związku z obowiązywaniem ograniczeń wskazań do przyjęcia pacjenta w gabinecie,
- zapewnienie lekarzom dentystom, a w ramach uzasadnionych potrzeb także innym pracownikom gabinetów, dostępu do profilaktycznych testów diagnostycznych w kierunku zakażenia Covid-19,
- doposażenie placówek stomatologicznych w środki ochrony indywidualnej oraz inne środki niezbędne w profilaktyce antywirusowej lub dofinansowanie zakupu tych środków.

Do zagadnień tych odniósł się sekretarz stanu w MZ Waldemar Kraska. Konkretów, które niosłyby odpowiedzi na pięć pytań posła Jana Szopińskiego, jest niestety bardzo mało.

Waldemar Kraska poinformował, że:
W Narodowym Funduszu Zdrowia trwają nieustannie intensywne prace nad kolejnymi rozwiązaniami mającymi na celu zwiększenie dostępności do świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej dla wszystkich pacjentów oraz odrębnie dla pacjentów z potwierdzoną infekcją COVID-19 lub dla osób podlegających kwarantannie.

Zatwierdzone rozwiązania dotyczące udzielania i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej opublikowane już zostały m.in. w zarządzeniach prezesa NFZ:
32/2020/DSOZ,
34/2020/DSOZ,
40/2020/DSOZ,
45/2020/DSOZ,
49/2020/DSOZ,
51/2020/DSOZ,
52/2020/DSOZ,
63/202/DSOZ,
65/2020/DSOZ.

Mocą powyższych przepisów w leczeniu stomatologicznym została już wprowadzona możliwość leczenia w ramach odrębnych dyżurów pomocy doraźnej osób zakażonych wirusem SARS -CoV-2 oraz osób z grupy ryzyka zachorowania (np. osób podczas odbywania kwarantanny).

Obecnie trwają intensywne prace nad wypracowaniem rozwiązania usprawniającego udzielanie świadczeń w szczególności udzielanych w trybie doraźnym pozostałym pacjentom.

Do 8 kwietnia 2020 r. na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowany był projekt kolejnego zarządzenia proponującego zmiany w zakresie organizacji i finansowania świadczeń stomatologicznych w czasie trwania epidemii COVID-19, celem konsultacji i zgłaszania uwag do jego treści.

Projekt publikowaliśmy już 7 kwietnia.

Zgłoszone do tego projektu zarządzenia uwagi, są szczegółowo analizowane i procedowane w celu wypracowania ostatecznego brzmienia przepisu.

Zdając sobie sprawę z pilnego charakteru sprawy, prace prowadzone są w trybie najszybszym z możliwych.

Ponadto, aktualnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad projektem nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Projektowane regulacje przewidują, po odwołaniu stanu zagrożenia lub stanu epidemii, możliwość wydłużenia:

- wieku świadczeniobiorców, którzy w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia lub stanu epidemii skutkującego ograniczeniem funkcjonowania świadczeniodawcy, utracili prawo do świadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego, o czas równoważny z czasem przysługującym do realizacji świadczenia przed ogłoszeniem stanu zagrożenia lub stanu epidemii,

- czasu kobietom w ciąży i okresie połogu, oczekującym na świadczenia o czas równoważny z czasem przysługującym do realizacji świadczenia przed ogłoszeniem stanu zagrożenia lub stanu epidemii, który w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia lub stanu epidemii skutkującego ograniczeniem funkcjonowania świadczeniodawcy, utraciły.

Projektowane przepisy będą dawały świadczeniodawcom możliwość rozliczania świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom, którzy w okresie zagrożenia epidemiologicznego i zawieszenia udzielania świadczeń, utracili prawo (ze względu na osiągnięcie wieku lub stan fizjologiczny) do świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   dentysta   świadczenia gwarantowane   COVID-19  

POLECAMY W SERWISACH