Warunkiem udziału specjalistów Centrum e-Zdrowia w szkoleniach organizowanych przez dostawców jest skierowanie szkolenia do pracowników podmiotów leczniczych, które już wykorzystują oprogramowanie dostarczone przez danego dostawcę. 

Dzięki wsparciu specjalistów CeZ, uczestnicy szkoleń otrzymają najbardziej aktualne i rzetelne informacje z zakresu EDM nie tylko od strony ekspertów w zakresie oprogramowania gabinetowego, ale również od specjalistów odpowiadających za działanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej po stronie systemu e-Zdrowie (P1).

Włączenie się CeZ w szkolenia, organizowane przez dostawców, ma na celu zwiększenie świadomości i poziomu wiedzy z zakresu elektronicznej dokumentacji medycznej w środowisku medycznym, co bezpośrednio przełoży się na wzrost cyfrowych kompetencji pracowników sektora a tym samym, pozytywnie wpłynie na proces informatyzacji obszaru ochrony zdrowia w Polsce.

Uzgodnienia udziału przedstawicieli Centrum w organizowanych przez dostawców szkoleniach:
Łukasz Stępień: l.stepien@cez.gov.pl
Bartłomiej Chmielewski: b.chmielewski@cez.gov.pl