Szef samorządu lekarskiego zwrócił się z pytaniem do dyrektora CSIOZ Marcina Kędzierskiego o postęp prac nad przygotowaniem systemów informatycznych dedykowanych obsłudze procesu wystawiania elektronicznych recept lekarskich (e-recept).

Zdaniem Hamankiewicza zasadność i racjonalność wydatków na opracowywanie takego systemu zostanie zapewniona jedynie wówczas, gdy będzie posiadał funkcjonalności opisane poniżej:

1) funkcjonalność automatycznie określającą uprawnienie pacjenta do leków refundowanych lub brak takiego uprawnienia
2) funkcjonalność wskazującą informację o dostępności rynkowej leku
3) funkcjonalność wskazującą odpowiedniki leków przepisywanych na e-recepcie zawierających tę samą nazwę międzynarodową leku wraz z informacją o ich dostępności rynkowej
4) funkcjonalność wskazującą informacje o warunkach refundacyjnych i cenie, w tym limicie dofinansowania
5) funkcjonalność automatycznie dobierającą poziom odpłatności leków refundowanych przepisywanych na e-recepcie właściwy dla postawionego przez lekarza, lub znajdującego się w elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta rozpoznania określonego kodem ICD-10 w przypadku wystawiania e-recepty na leki refundowane
6) funkcjonalność sygnalizującą lekarzowi ordynację leku poza wskazaniami zawartymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego w oparciu o postawione przez lekarza lub znajdujące się w elektronicznej dokumentacji medyczne pacjenta rozpoznanie określone kodem ICD-10
7) funkcjonalność sygnalizującą lekarzowi prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji dla każdej kombinacji 2 lub więcej leków, nasilenie interakcji, mechanizm jej powstawania, zalecenia dla pacjenta oraz listę referencji na jakich oparto przygotowanie informacji o interakcjach
8) funkcjonalność sygnalizującą interakcje pomiędzy lekami przepisywanymi na e-recepcie oraz między tymi lekami a lekami przyjmowanymi przez pacjenta, o których informacja znajdować będzie się w elektronicznej dokumentacji medycznej tego pacjenta
9) funkcjonalność sygnalizującą interakcje pomiędzy lekami przepisywanymi na e-recepcie a lekami lub środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub suplementami diety przyjmowanymi przez pacjenta, o których informacja znajdować będzie się w elektronicznej dokumentacji medycznej tego pacjenta
10) funkcjonalność pozwalającą na wyświetlenie bezpośrednio w systemie treści Charakterystyki Produktu Leczniczego, w szczególności wskazanych tam: zakresu zastosowania leku oraz przeciwwskazań do jego stosowania oraz działań niepożądanych
11) funkcjonalność wyświetlającą informację na temat bezpieczeństwa stosowania leku w ciąży i podczas okresu karmienia piersią w przypadku pacjentek będących w ciąży lub w okresie karmienia piersią
12) funkcjonalność wskazującą na konieczność wystawienia leku na osobnej recepcie (leki narkotyczne i odurzające)
13) funkcjonalność pozwalającą na wyświetlenie informacji na temat wpływu leku na sprawność psychomotoryczną pacjenta

- Narzędzia informatyczne mogą służyć lekarzom ogromną pomocą przy wystawianiu recept lekarskich, mogą również zabezpieczać zarówno lekarza jak i jego pacjenta przed ryzykiem pomyłki lub sygnalizować możliwość wystąpienia interakcji z innymi lekami lub zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia działań niepożądanych - uważa Maciej Hamankiewicz.