PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Dużo o stomatologii w rozmowach NRL – MZ

Autor: miro • Źródło: ms
29-05-2020, 08:15
Dużo o stomatologii w rozmowach NRL – MZ Rozmowy NRL - MZ
Wzrost wycen świadczeń i korekty w wykonywaniu zaległych procedur, zmniejszanie obciążeń administracyjnych, ewidencja odpadów, zgody na wykonywanie procedur rtg – Prezydium NRL rozmawiało z Ministerstwem Zdrowia o wielu kwestiach dotyczących stomatologii.

Propozycje Prezydium NRL:
Modyfikacja kontraktowania NFZ w 2020 r. - w celu wykorzystania limitów i implementacja tych zmian w: stomatologii, lecznictwie szpitalnym, lecznictwie ambulatoryjnym. 

Wydłużenie okresu sprawozdawczego jako element wspomagający, przy podstawowym rozwiązaniu, którym powinno być ustanowienie odpowiednich przeliczników korygujących.

Oddzielne rozliczenia 2020 r. i korekty w wykonywaniu zaległych procedur w standardzie wypłaty uśrednionej 1/12 z „czynnych” miesięcy za miesiące przerwania udzielania świadczeń planowych.

Zmiana niskiej wyceny procedur i dofinansowanie świadczeń w stomatologii z uwagi na znacznie zwiększone koszty udzielania świadczeń w związku z pandemią (w wyniku ministerialnych zaleceń gabinety stomatologiczne przyjmują jednego pacjenta na godzinę, a w strukturze obecnie udzielanych świadczeń dominują najgorzej wycenione świadczenia pomocy doraźnej. Przy czym korekta wyceny negocjowana była od dłuższego czasu, jeszcze przed początkiem epidemii).

Propozycje Ministerstwa Zdrowia
* Wydłużenie wykonania kontraktów w szpitalnictwie, AOS i stomatologii do połowy roku 2021 r.
* Zapowiedź podwyżki wyceny świadczeń w AOS od 1 lipca 2020 r. i od 1 stycznia 2021 r.
* Projekt zmian wycen w stomatologii zostanie ponownie opracowany, gdyż z powodu pandemii prace zostały wstrzymane.
* Niestety w obecnej sytuacji MZ nie może podejmować dodatkowych zobowiązań finansowych.

Prezydium NRL postuluje
Bezzwłoczne stworzenie rekomendacji dla szpitali i lecznictwa ambulatoryjnego sposobu realizacji przyjęć planowych (kierownicy podmiotów przyjmują swoje regulacje w tym zakresie, ale z uwagi na bezpieczeństwo zarówno pacjentów jak i lekarzy oraz pozostałych pracowników medycznych niezbędne są jednoznaczne wytyczne).

MZ wyjaśnia
Kompetencje w tej sprawie leżą po stronie Głównego Inspektora Sanitarnego, trudno podać kiedy nastąpi ich opracowanie, ale MZ zobowiązało się do przeprowadzenia w najbliższym czasie rozmowy z GIS.

Niezbędne zmiany w przepisach dotyczących m.in. stomatologii

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
Stanowisko Prezydium NRL.
Konieczność sfinalizowania prac Zespołu MZ ds. zmniejszania obciążeń administracyjnych, nad wnioskiem NRL z grudnia 2019 r. o zniesienie obowiązku przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie i stanu z harmonogramów przyjęć wobec wszystkich poradni, w których czas oczekiwania na przyjęcie nie przekracza 30 dni (uzasadnieniem jest konieczność skupienia uwagi na sprawach profilaktyki zakażeń).
Stanowisko Ministerstwa Zdrowia. Nie są planowane zmiany legislacyjne w tym zakresie.

Ustawa o odpadach:
Stanowisko Prezydium NRL.
Konieczne jest zwiększenie limitu do 170 kg, gdyż w innym przypadku praktyki stracą uprawnienia do uproszczonej ewidencji odpadów.
Stanowisko Ministerstwa Zdrowia. Jest otwartość na wszelkie propozycje w tej kwestii. Sugestia informowania o zbliżaniu się lekarzy dentystów do określonego limitu, aby można było uzgodnić zmiany z Ministerstwem Klimatu przed wejściem nowelizacji ustawy w życie.

SŁOWA KLUCZOWE
dentysta   Ministerstwo Zdrowia   NRL   stomatologia   COVID-19  

POLECAMY W SERWISACH