• Posłanka Hanna Gil-Piątek chciała wiedzieć czy Ministerstwo Zdrowia analizowało działalność firmy Dr Smile pod kątem jakości leczenia i udziału lekarzy specjalistów w planowaniu i realizowaniu procedur medycznych
  • Ten wątek nie jest badany - odpowiedziało Ministerstwo Zdrowia  
  • Tymczasem UOKiK zajmuje się prawami konsumenta (chodzi o prawdopodobne nieuczciwe traktowanie klientów przy zawieraniu umowy na usługi)

Czy leczenie ortodontyczne firmy Dr Smile jest zgodne z prawem? 

Posłanka Hanna Gil-Piątek chciała wiedzieć czy Ministerstwo Zdrowia analizowało działalność firmy Dr Smile pod kątem jakości leczenia i udziału lekarzy specjalistów w jego planowaniu i przeprowadzaniu?

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ocenił problem jako sprawę o charakterze konsumenckim, dotyczącą niekorzystnych dla klientów umów. Właśnie dlatego zajmuje się nią UOKiK.

Natomiast do Ministerstwa Zdrowia nie wpłynęły dotychczas sygnały dotyczące aspektów medycznych. Chodzi o jakość wyrobów medycznych, czy o jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.

O ile w wyniku ustaleń, prowadzonego przez UOKiK postępowania zaistnieje potrzeba zajęcia stanowiska albo przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przez Ministra Zdrowia albo Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, takie działania (w ramach posiadanych kompetencji) zostaną podjęte - zapewnia Waldemar Kraska.

O inicjatywie posłanki Hanna Gil-Piątek  pisaliśmy w materiale: Kto skontroluje Dr Smile? Prostowanie zębów nakładkami jest leczeniem.

Leczenie ortodontyczne. Kto może się tego podjąć?

Sprawa z punktu medycznego jest bardzo złożona, wielowątkowa. infodent24.pl opisywał zagadnienie leczenia ortodontycznego niejednokrotnie np. w materiale Czy lekarz dentysta może bez obaw leczyć ortodontycznie

Leczenia ortodontycznego może podjąć się każdy lekarz dentysta, nie musi mieć specjalizacji z ortodoncji. Problem w tym na ile kontrola i nadzór leczenia są realizowane przez konkretnego lekarza dentystę. Ktoś powinien podpisać się pod konkretną terapią i tutaj nie może być odstępstw.

O ile lekarz dentysta bez specjalizacji podejmie się złożonego leczenia  ortodontycznego bez odpowiedniego rozeznania i to leczenie nie przebiegnie pomyślnie to stomatologowi grozi odpowiedzialność cywilna, zawodowa, a nawet karna.