PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Dokumentacja medyczna aktualne kwoty maksymalne za udostępnianie

19-02-2013, 23:45
Dokumentacja medyczna  aktualny cennik udostępniania (fot. sxc.hu)
Dokumentacja medyczna aktualny cennik udostępniania (fot. sxc.hu)
Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii gabinet stomatologiczny może pobierać opłatę. Wysokość odpłatności określa art. 28 ust. 4 pkt 4 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawę wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2012 r. na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.1) przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2012 r. wyniosło 3690,30 zł. Warto więc pamiętać o weryfikacji cennika w gabinecie.

 

Wyciąg lub odpis

Maksymalna wysokość opłat za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Kopia

Maksymalna wysokość opłat za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Wyciąg lub odpis elektroniczny

Maksymalna wysokość opłat za sporządzenie wyciągu, odpisu dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Maksymalne stawki (stan na luty 2013 r.)

Maksymalna wysokość opłat jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej Maksymalna wysokość opłat za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej Maksymalna wysokość opłat za sporządzenie
wyciągu, odpisu dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych,
jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej
nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

7,40 zł

0,74 zł

7,40 zł

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH