• Certyfikaty ochrony radiologicznej pacjenta ważne 23 września 2019 r. zachowują ważność do 22 września 2024 r.
  • Zachowanie ważności certyfikatu wymaga uzyskania do 22 września 2029 r. 20 pkt. szkoleniowych. Drugą możliwością jest zdanie egzaminu
  • Brak ważnego certyfikatu 23 września 2019 r. - wymusza zdobycie 20 punktów szkoleniowych lub zdanie specjalnego egzaminu do 22 września 2024 r.  

Co z ważnością certyfikatów ochrony radiologicznej pacjenta

Jak informuje Komisja Stomatologiczna NRL, ustawa Prawo Atomowe oraz towarzszące jej rozporządzenia wprowadzają nowe zasady pozyskiwania i terminy ważności certyfikatów ochrony radiologicznej pacjenta.

Zgodnie z zapisami ustawy i rozporządzeń wykonawczych certyfikaty ważne 23 września 2019 r. zachowują ważność do 22 września 2024 r. Po tym dniu nie traci się jednak uprawnień do wykonywania zdjęć RTG.

Zasady uzyskania uprawnień radiologicznych

W celu zachowania uprawnienia do wykonywania zdjęć RTG należy w okresie od 23 września 2024 r. do 22 września 2029 r. w ramach kształcenia uzyskać 20 punktów szkoleniowych w tym zakresie. Drugą możliwością jest zdanie do 23 września stosownego egzaminu.

Natomiast osoby wykonujące badania RTG , które nie miały ważnego certyfikatu 23 września 2019 r. - muszą zdobyć 20 punktów szkoleniowych lub zdać specjalny egzamin do 22 września 2024 r.

Punkty szkoleniowe zdobyte w innym okresie rozliczeniowym nie przechodzą na okres następny.