KS NRL przypomina, że do 15 marca 2022 r. podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane są złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2021.

Obowiązująca jest forma elektroniczna poprzez platformę BDO.

Instrukcja z 2020 r. jest całkowicie aktualna – zapewnia KS NRL.

Na stronie KS NRL widnieje prezentacja autorstwa Rafała Kiełkowskiego, wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, który przedstawił szczegółową instrukcję utworzenia i złożenia elektronicznego sprawozdania przez podmioty wykonujące działalność leczniczą poprzez platformę - Baza Danych o Odpadach.

- O ile sama karta przekazania odpadów jest dość prosta, o tyle sprawozdania nie da się wypełnić „intuicyjnie” – czytamy w materiale. Z tego względu Komisja Stomatologiczna NRL zaprezentowała specjalną instrukcję opracowaną przez Rafała Kiełkowskiego.

Więcej: KS NRL