PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dlaczego oświadczenia pacjentów w formie pisemnej? Ważne powody

Autor: miro • Źródło: Kolankiewicz/Karkut
03-08-2022, 14:30
Dlaczego oświadczenia pacjentów w formie pisemnej? Ważne powody Oświadczenia i zgody pacjentów w formie pisemnej Fot. AdobeStock
Oświadczenie woli i inne dokumenty związane z leczeniem pacjent powinien złożyć pisemnie. Dopełnienie procedur pozwala świadczeniodawcy na uniknięcie wielu niebezpieczeństw natury prawnej, a jest ich wiele.
  • W trakcie leczenia z reguły trudno jest uzyskać precyzyjnie brzmiące oświadczenie woli pacjenta dotyczące terapii
  • Podpisane przez pacjenta dokumenty są ważne w przypadku odpowiedzialności prawnej, związanej z prowadzeniem działalności leczniczej. Chodzi o sprawy cywilne, odpowiedzialność karną i zawodową lekarzy i pielęgniarek
  • Nieodzowne jest posługiwanie się wcześniej przygotowanymi formularzami, które ułatwiają proces dokumentowania procesu leczenia

Przed czym chroni oświadczenie woli pacjenta w formie pisemnej

Prawidłowe pozyskiwanie oświadczeń woli i innych oświadczeń pacjenta  jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych i osób wykonujących zawody medyczne, w tym lekarzy:

  • z uwagi na możliwość potwierdzenia prawidłowej realizacji praw pacjenta;
    dla celów późniejszych kontroli prowadzonych przez uprawnione organy i instytucje (np. przez Rzecznika Praw Pacjenta, NFZ, czy Ministra Zdrowia);
  • dla celów dowodowych, w przypadków możliwych późniejszych sporów z pacjentem.

Dokumenty są ważne w przypadku odpowiedzialności prawnej, związanej z prowadzeniem działalności leczniczej. Chodzi o sprawy cywilne, odpowiedzialność karną i zawodową lekarzy i pielęgniarek. Dokumenty pozwalają na potwierdzenie wypełnienia poszczególnych obowiązków prawnych po stronie lekarza, pielęgniarki, czy placówki medycznej.

Pacjenci w sytuacjach ekstremalnych nie myślą racjonalnie

W toku leczenia występują zdarzenia nierzadko o dużej dynamice, którym towarzyszy zdenerwowanie, niepokój, a zachowanie autonomii pacjenta wymaga skonkretyzowania przez niego lub jego przedstawiciela ustawowego stanowiska w zakresie postępowania leczniczego i towarzyszących temu okoliczności.

Nie są to warunki, w których łatwo jest uzyskać precyzyjnie brzmiące oświadczenie woli pacjenta w konkretnej sprawie. Często pacjent  nie jest w stanie sformułować jasnego i zawierającego wszystkie wymagane elementy oświadczenia woli w danej kwestii.

Personel medyczny nie ma czasu myśleć o oświadczeniach 

Z kolei personel medyczny bardziej jest skoncentrowany na zapewnieniu prawidłowego postępowania terapeutycznego niż na pomocy w formułowaniu zdań jakie pacjent powinien zawrzeć w konkretnym oświadczeniu woli.

Nie zwalnia to wprawdzie personelu medycznego z obowiązku uzyskania takiego oświadczenia w sytuacjach przewidzianych w przepisach a jednocześnie dokumentowanie faktu i treści oświadczenia woli złożonego przez pacjenta w konkretnej sprawie czynione jest dla celów dowodowych. Taki dokument stanowi istotny element dowodowy w przypadku ewentualnych postępowań kontrolnych, sądowych, odszkodowawczych.

Takie warunki sprawiają, że istnieje powszechna potrzeba posługiwania się wcześniej przygotowanymi formularzami, które ułatwiają proces dokumentowania procesu leczenia  oraz decyzji pacjenta podejmowanych przed jego rozpoczęciem i w czasie jego trwania, a wywierających skutki nie tylko na przebieg tego leczenia ale i po jego zakończeniu.

Treść oświadczenia woli pacjenta

Niezwykle ważna jest treść oświadczenia woli pacjenta, czyli to co pacjent chce wyrazić swoim zachowaniem, podpisem bądź w innej formie. Precyzyjne określenie jaką treść zawiera lub powinno zawierać konkretne oświadczenie woli składane przez pacjenta, przysparza wiele trudności, poczynając od technicznych poprzez formalne, aż do interpretacyjnych.

W razie sporu między pacjentem a lekarzem czy placówką medyczną to lekarz czy placówka będzie musiała udowodnić jakiej treści oświadczenie, w jakim celu oraz w jakich okolicznościach zostało złożone.

***

adwokat Karol Kolankiewicz, mgr Anna Karkut

Karol Kolankiewicz jest adwokatem – członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku (od 2008r.); specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym; autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego.

Współautor „Komentarza do Kodeksu Etyki Lekarskiej” (2021) oraz podręcznika „Prawo medyczne dla lekarzy. Wybrane zagadnienia prawne” (2021)

Anna Karkut – prawnik i menedżer jednostek opieki zdrowotnej, certyfikowany audytor systemu zarządzania jakością. Prowadzi własną działalność doradczą i szkoleniową . Współautorka podręcznika „Prawo medyczne dla lekarzy. Wybrane zagadnienia” (Wolters Kluwer Polska, 2021).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
pacjent   zgoda na leczenie   Karol Kolankiewicz  

POLECAMY W SERWISACH