PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentysto, zrób spis z natury … albo nie

ms
29-12-2017, 10:58
Dentysto, zrób spis z natury … albo nie Spis z natury - robić, czy nie (foto: pixabay)
Koniec roku. Środki medyczne, wykorzystywane podczas wykonywania usług stomatologicznych i ortodontycznych, należy ujmować w spisie z natury – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Według dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy taki obowiązek nie istnieje.

Podatnicy, osiągający dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów zobowiązani są do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury:
- towarów handlowych;
- materiałów podstawowych i pomocniczych;
- półwyrobów;
- produkcji w toku;
- wyrobów gotowych;
- braków i odpadów.

Obowiązek taki powstaje:
- na 1 stycznia;
- na koniec każdego roku podatkowego;
- na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego;
- w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym;
- w przypadku zmiany wspólnika;
- w chwili zmiany proporcji udziałów wspólników;
- wobec likwidacji działalności.

Spis z natury powinien zawierać:
- imię i nazwisko właściciela i ewentualnie nazwę firmy;
- datę sporządzenia spisu;
- numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury;
- szczegółowe określenie towaru i innych składników;
- jednostkę miary;
- ilość określoną w czasie spisu;
- cenę w złotych i groszach za jednostkę miary;
- wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową;
- łączną wartość spisu z natury.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dowodził że: środki medyczne wykorzystywane podczas wykonywania usług stomatologicznych i ortodontycznych m.in. takie, jak: zamki, łuki i pierścienie, materiał do wypełniania zębów, czy masy wyciskowe nie stanowią materiałów podstawowych, ani pomocniczych - a w związku z tym lekarz dentysta prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług stomatologicznych i ortodontycznych nie jest zobowiązany ujmować ich w spisie z natury (sygn. akt ITPB1/415-53/12/DP).

Należy ostrożnie traktować tę interpretację, bo oto dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w takiej samej sprawie powziął zgoła inną decyzję, a mianowicie, że środki medyczne wykorzystywane podczas wykonywania usług stomatologicznych i ortodontycznych należy ujmować w spisie z natury.

Cóż każdy dentysta, aby spać spokojnie, musi się zatem dowiedzieć jakie zdanie na ten temat ma „jego" urząd skarbowy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że finalnym efektem usługi stomatologicznej, czy ortodontycznej jest wyrób gotowy, zaś wskazane przez dentystkę materiały zużywane w toku świadczonych usług, które stają się główną substancją (budulcem, elementem) gotowego wyrobu, bądź bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości, zaliczane są odpowiednio do materiałów podstawowych i pomocniczych, o których mowa w par. 3 pkt 1 lit. b i c rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

POLECAMY W SERWISACH