Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział II Karny uznał winę dentystki, która pod nickiem „mim" zamieściła wpis, nazywając jednego z bohaterów artykułu kreaturą i bucem.

Oskarżona nie wypierała się wpisu. Próbowała jednak umniejszyć swoją winę. Tłumacząc, że wyrażenie kreatura używała w kontekście osoby kreatywnej, coś tworzącej, a sformułowanie buc umiejscowiła w opozycji do pytania, a zatem nie było to sformułowanie jednoznacznie twierdzące.
Sąd ocenił, że wina i społeczna szkodliwość czynu oskarżonej nie są znaczne i postępowanie karne warunkowo umorzył na okres roku próby.

Oceniając pozycję zawodową i społeczną oskarżonej, sąd skonstatował, że dentystka ma 64 lata, z tytułu pracy uzyskuje dochody na poziomie ok. 7 tys. - 8 tys. zł, nie ma nikogo na utrzymaniu i nie była uprzednio karana. Sąd zasądził od oskarżonej na rzecz powoda pokrycie zryczałtowanych wydatków postępowania prywatno - skargowego w wysokości 300 zł.

Sygn. akt II K 560/14