PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentystka zapłaci ZUS, bo była wspólnikiem w spółce

Autor: miro • Źródło: ms
06-10-2021, 08:36
Dentystka zapłaci ZUS, bo była wspólnikiem w spółce Dentystka - wspólniczka zapłaci ZUS (fot. Shutterstock)
Dentystka prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą, będąc jednocześnie wspólnikiem jednoosobowej sp. z o.o. Z tego drugiego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu – uznał ZUS.
  • Dentystka podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu występując tylko jako wspólnik sp. z o.o. - uznał ZUS.
  • Stomatolog nie pełniła w spółce żadnej funkcji zarządczej i nie wykonywała żadnych czynności faktycznych i prawnych, nie otrzymywała od spółki żadnego wynagrodzenia, a składki ZUS płacić musi.

ZUS ściąga składki od dentystki, dlaczego?

ZUS ustalił dentystce podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Stomatolog uważała, że w okresach wskazanych przez ZUS nie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu występując tylko jako wspólnik sp. z o.o.

W uzasadnieniu swojego protestu dentystka wskazała, że nie pełniła w spółce żadnej funkcji zarządczej i nie wykonywała żadnych czynności faktycznych i prawnych na rzecz spółki. Nie otrzymywała też od spółki żadnego wynagrodzenia. W tej sytuacji nie było podstaw do objęcia jej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego – uważała stomatolog.

Sąd wziął stronę ZUS w sporze z dentystką

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uznał, że odwołanie dentystki nie zasługuje na uwzględnienie.

W rozpoznawanej sprawie kwestia sporna sprowadzała się do ustalenia, czy odwołująca podlega w okresach objętych decyzją zaskarżoną ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art.8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Polski są: osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi.

Zgodnie z art.12 ust.1 ustawy systemowej (ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych) obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Zgodnie z art.8 ust.6 pkt 4 ustawy systemowej za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Wspólnik sp. z o, o. bez innych tytułów ZUS 

Z materiału dowodowego sprawy wynika, że dentystka w okresach objętych zaskarżoną decyzją była jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie nie posiadała w tym czasie innych tytułów do ubezpieczeń. 

W takiej sytuacji jako jednoosobowy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością osoba odwołująca się podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu (z mocy art.8 ust.6 pkt 4 ustawy systemowej).

Podnoszone przez dentystkę okoliczności, a mianowicie brak faktycznego wykonywania czynności jako wspólnik, brak pobierania wynagrodzenia nie ma znaczenia w sprawie, gdyż obowiązek podlegania ubezpieczeniom z działalności gospodarczej wynika już tylko z samego posiadania statusu jedynego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z treści art.8 ust.6 pkt 4 ustawy systemowej wynika – jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 6 maja 2021 r. sygn. III UZ 5/21 - że samo posiadanie statusu wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje o podleganiu przez niego ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej.

Wyroki sądowe w kwestii opłacania składek ZUS

Tak więc obowiązek ubezpieczenia wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. powiązany jest jedynie z posiadaniem przez niego takiego statusu prawnego, a nie z prowadzeniem działalności gospodarczej i osiąganiem przychodów (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 9 grudnia 2019 r. III AUa 45/19).

W wyroku z 22 marca 2019r. (II GSK 187/17) NSA stwierdził, że wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością objęty jest obowiązkiem ubezpieczenia, bez względu na to, czy prowadzi on działalność gospodarczą, gdyż wspomniany obowiązek powiązany jest jedynie z posiadaniem przez niego określonego statusu prawnego. Stanowiska te Sąd w pełni podziela.

Sygn. akt VIII U 530/21

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
dentysta   składki   ZUS   sąd  

POLECAMY W SERWISACH