PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentystka przegrywa sprawę o rentę

Autor: nieck • Źródło: en
28-10-2021, 12:37
Dentystka przegrywa sprawę o rentę Dentystka nie wywalczyła renty od ZUS (fot. Shutterstock)
Dentystka starała się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Początkowo ZUS,  a następnie także sąd, do którego się odwołała,  nie przyznały jej prawa do renty.
  • Dentystka przez 7 lat starała się o rentę, po tym jak upadek spowodował u niej różne dolegliwości i w efekcie konieczność rezygnacji z pracy.
  • Gdy ZUS odrzucił jej wniosek o rentę dentystka skierowała sprawę do sądu.
  • Sąd odrzucił argumentację, że stan zdrowia nie pozwala jej na podjęcie pracy w zawodzie stomatologa.

Lekarka w styczniu 2014 r. upadła. Od tego czasu miała problemy z chodzeniem, wzrokiem, zawroty głowy, osłabienie percepcji, a nawet w ostatnim okresie cierpiała z powodu zaburzeń połykania. Odczuwa „nieludzkie zmęczenie”, trudność sprawia jej najbanalniejsza czynność. Wszystko robiła wolno, z przerwami na odpoczynek. Obowiązki domowe wykonuje z trudnością. 

Kobieta pracowała w zawodzie dentysty od 1 października 1988 r. począwszy od pracy na uczelni medycznej, a następnie w różnego typu placówkach stomatologicznych aż do 25 stycznia 2015 r. Wtedy odeszła z pracy na mocy porozumienia stron i z tym dniem ustał ostatni okres ubezpieczenia. Zatem okresy składkowe i nieskładkowe dentystki wynoszą 13 lat, 9 miesięcy i 17 dni, jak podliczył ZUS. 

Decyzja ZUS w sprawie dentystki

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przyznał renty lekarce argumentując, że  dentystka  po złożeniu 25 stycznia 2019 r. wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy, została skierowana na badanie do lekarza orzecznika ZUS. A ten  13 maja 2019 r. stwierdził, że kobieta jest tylko  częściowo niezdolna do pracy do 30 listopada 2019 r. Ponadto zaznaczył, że niezdolność do pracy została ustalona na dzień złożenia wniosku, tj. na  25 stycznia 2019 r.

Okresy składkowe i nieskładkowe ubezpieczonej ustały 25 stycznia 2015 r.  I na tej podstawie organ rentowy odmówił ubezpieczonej prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, ponieważ nie spełnia ona warunku określonego w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z tymi przepisami renta przysługuje, jeśli niezdolność do pracy  powstała w ciągu 18 miesięcy od dnia ustania okresów składkowych i nieskładkowych. Co nie występowało w przypadku dentystki.

Lekarka złożyła odwołanie od niekorzystnej dla siebie decyzji ZUS do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w lipcu  2019 r. Sąd zwrócił się o opinię do biegłych  sądowych lekarzy specjalistów: okulisty, neurologa i psychiatry. 

Opinia psychiatry

Od czasu upadku w styczniu 2014 r. ubezpieczona nie doznała innego urazu głowy, a jednak pojawiły się liczne dolegliwości somatyczne. Diagnozowana była przez specjalistów (również szpitalnie). Przyznano jej  10 miesięcy rehabilitacji, ale przyczyną nie były zaburzenia psychiatryczne. W 2014 r. rozpoznano u niej zaburzenia adaptacyjne i psychosomatyczne, zalecono obserwacje zaburzeń nastroju. Zalecono lek przeciwdepresyjny, który przyjmowała krótko. Później nie była badana ani leczona psychiatrycznie.

Po zbadaniu dentystki biegła sądowa uznała, że nie ma podstaw do uznania odwołującej za przynajmniej częściowo niezdolną do pracy ze względu na stan psychiczny. Wskazała jednak, że wymaga ona leczenia i obserwacji w kierunku zaburzeń nastroju 

Opinia okulisty

Badanie okulistyczne nie wykazało u lekarki istotnych zmian w narządzie wzroku. Biegły dodał, że niewykluczone jest, że objawy subiektywnych zaburzeń wzrokowych wynikały ze stanu neurologicznego i psychosomatycznego.  Biegły nie stwierdził jednak u dentystki schorzenia narządu wzroku. 

Opinia neurologa 

Z kolei neurolog nie stwierdziła  występowania cech objawów zespołu piramidowego ani też objawów patologicznych. Biegła wskazała, że przy aktualnym stopniu zaawansowania i nasileniu objawów, nie ma znaczącego trwałego upośledzenia funkcji organizmu, który pozwalałby na otrzymywanie renty z powodów neurologicznych.

Schorzenie badanej tj. choroba zwyrodnieniowa i dyskopatia kręgosłupa przebiega z okresami zaostrzeń i remisji objawów i może w okresach zaostrzeń dolegliwości wymagać okresowo leczenia i rehabilitacji w ramach czasowej niezdolności do pracy tj. zwolnienia lekarskiego. Jednak brak podstaw do przyznania renty 

Biegła wskazała jeszcze, że dentystka  nie może wykonywać ciężkiej pracy fizycznej wymagającej długotrwałej pozycji wymuszonej i dźwigania ciężarów. Biegła uznała, że kobieta jest zdolna podjąć pracę z wykorzystaniem swoich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

 Dentystka protestuje

Dentystka protestowała twierdząc, że biegli sądowi nie uwzględnili pełnej dokumentacji medycznej. A z tej jasno wynika, że rzeczywisty stan jej zdrowia nie pozwala na podjęcie pracy w zawodzie dentysty. 

Schorzenia ortopedyczno-neurologiczne nie pozwalają jej się schylać i pracować w jednej wymuszonej pozycji ciała, a z tym przecież wiąże się zawód stomatologa.

Zaznaczyła także, że pierwsze badanie pola widzenia, potwierdzające istniejący ubytek w zakresie narządu wzroku, zostało u niej wykonane w lipcu 2015 r., a więc przed upływem 18 miesięcy od ustania ostatniego okresu ubezpieczenia.  

Lekarka zwróciła się zatem o zmianę zaskarżonej decyzji i przyznanie prawa do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, nie zgłaszając przy tym nowych wniosków dowodowych.

Co zadecydował sąd okręgowy 

W ocenie sądu okręgowego opinie biegłych specjalistów są wyczerpujące,  jasne i logiczne. Nie pozostawiają wątpliwości, co do stanu zdrowia dentystki. Sąd Okręgowy uznał, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy stanowi wystarczającą podstawę do wydania orzeczenia kończącego postępowanie. Biegli wydający opinie wskazali bowiem jednomyślnie, że odwołująca nie jest osobą niezdolną do pracy.

Odwołanie lekarki od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z czerwca 2019 r. jest niezasadne i jako takie podlega oddaleniu.

 Sygn. akt VII U 3900/19.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH