• Prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UMP została wytypowana jako kandydatka na członka Komisji ds. Pedofilii przez NRL
  • W głosowaniu 11 lipca na jej kandydaturę nie zagłosował żaden poseł, informuje Dziennik Gazeta Prawna
  • Przedstawiciele różnych partyjnych opcji byli zgodni co do tego, że ekspert w dziedzinie stomatologii nie ma ani wiedzy, ani doświadczenia, które predystynują do bycia członkiem takiej komisji

NRL typuje swojego kandydata do Komisji ds. Pedofilii 

Kandydaturę prof. dr hab. Teresy Barbary Matthews-Brzozowskiej na członka  Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat zgłosiła Naczelna Rada Lekarska.

Prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Matthews-Brzozowska jest kierownikiem Katedry i Kliniki Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UMP; specjalistą stomatologii ogólnej; specjalistą stomatologii zachowawczej i specjalistą ortodontą.

Jej kandydatura wzbudziła sporo kontrowersji. Posłowie różnych opcji byli zgodni co do tego, że osoby, które wejdą w skład Komisji ds. Pedofilii powinni  znać się na tej tematyce i być  psychologami (z wykształcenia i doświadczenia), ekspertami w dziedzinie seksuologii, prawnikami, specjalistami w zakresie ochrony praw dziecka.

Stomatolog nie jest ekspertem w dziedzinie seksuologii

Kandydatura prof. Matthews-Brzozowskiej tych wymogów nie spełniała, mimo że jak podkreślał poseł Tomasz Zimoch (Polska 2050) w rozmowie z DGP,  jej osiągnięcia zawodowe z zakresu szeroko rozumianej stomatologii są doceniane. 

Zgodnie z przepisami komisja ma być organem niezależnym od innych organów władzy państwowej. Ma się składać z siedmiu członków: trzech – powołanych przez Sejm większością trzech piątych w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów; jednego – powołanego przez Senat większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów, a także po jednym członku powołanym przez prezydenta, premiera i rzecznika praw dziecka.

Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy kandydatów na członków Komisji mogą zgłaszać: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Sądownictwa, Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Izba Psychologów oraz organizacje pozarządowe, których zadania statutowe przez okres co najmniej 2 lat obejmowały działania związane z prawami dzieci, w szczególności działania związane z ochroną praw dzieci i przeciwdziałaniem przemocy, w tym przemocy seksualnej.

W głosowaniu za kandydaturą prof. Matthews-Brzozowskiej nie opowiedział się żaden poseł, 436 było przeciw, a 10 wstrzymało się od głosu.