• Zapadł wyrok w Sądzie Okręgowym w Lublinie w sprawie kary dla dentysty, który napastował pacjentki. Lekarz wyrokiem sądowym skazany został na 2 lata i 10 miesięcy pozbawienia wolności (utrzymany wymiar kary Sądu Rejonowego Lublin - Zachód)
  • Sędziowie Sądu Okręgowego obniżyli okres zakazu wykonywania przez winnego pracy jako dentysta (z 6 do 3 lat), podwyższyli kwotę zadośćuczynienia dla jednej z napastowanych kobiet z 10 tys. zł do 25 tys. zł 
  • Dentysta podczas leczenia stomatologicznego zmuszał kobiety do czynności seksualnych. Sprawa wyszła na jaw, gdy jedna z napastowanych pacjentek, uciekła z fotela dentystycznego i natychmiast sprawę zgłosiła policji
  • Dentysta nie przyznaje się do winy i rozważa kasację wyroku w Sądzie Najwyższym

Dentysta Grzegorz T., skazany na 34 miesiące więzienia za gwałt i molestowanie pacjentek, domagał się uniewinnienia. Zgwałcona kobieta – podwyższenia kary do 5 lat więzienia. Wyrok w sądzie odwoławczym zapadł 29 marca.

Jak podaje portal Tuba Łęcznej nie jest wykluczone złożenie przez skazanego kasacji do Sądu Najwyższego.

Dentysta napastował pacjentki 

Sędziowie Sądu Okręgowego w Lublinie orzekli, że dentysta wykorzystywał sytuację i podczas leczenia stomatologicznego zmuszał kobiety do czynności seksualnych, w tym to seksu oralnego.

Lekarz usłyszał wyrok: 2 lata i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Na mężczyznę nałożono także zakaz wykonywania zawodu na 3 lata (Sąd Rejonowy Lublin - Zachód zasądził wyższy wymiar kary - 6 lat). Sąd Okręgowy podwyższył natomiast wymiar zadośćuczynienia wobec jednej z napastowanych kobiet z 10 tys. zł do 25 tys. zł. 

Dentysta od sierpnia 2021 r. przebywał w areszcie tymczasowym, z którego został zwolniony w lutym 2022 r. za kaucją. Obecnie znajduje się pod dozorem policji.

Fakt napastowania ujawniły trzy kobiety

Sprawa wyszła na jaw, gdy na policję zgłosiła się jedna z pacjentek, która uciekła z gabinetu dentysty. Według ustaleń śledczych, dentysta miał zmusić kobietę do obcowania płciowego. W trakcie zabiegu dentysta zaczął zachowywać się dziwnie. W pewnym momencie obniżył fotel pacjentki i przemocą dokonał ingerencji w jej sferę intymną. Kobieta po chwili zdołała się oswobodzić, po czym wybiegła z gabinetu. Sprawę od razu zgłosiła policji. 

Okazało się, że ten sam dentysta doprowadził do  czynności seksualnych dwie inne kobiety. 

Zgodnie z aktem oskarżenia  lekarz "ocierał się kroczem" o pokrzywdzone oraz "zbliżał krocze do ich twarzy". W opinii śledczych, lekarz działał w celu pobudzenia i zaspokojenia popędu seksualnego. Wykorzystał zaskoczenie kobiet i działał podstępnie. 

Dentystę oskarżono, że wykorzystał sytuację leczenia stomatologicznego, aby przemocą doprowadzać do obcowania płciowego. 

Podczas dochodzenia i procesu sądowego lekarz dentysta nie przyznał się do popełnionych czynów. 

Grzegorz T. przyjmował w gabinecie w Lublinie oraz w jednym z gabinetów na terenie powiatu chełmskiego.