• Lekarz dentysta, we współpracy z umówionym informatykiem, uruchomił program TeamViewer, za pośrednictwem którego doszło do włamania do systemu informatycznego lecznicy
  • Przestępstwo zostało zauważone przez jednego z pracowników przychodni ponieważ nigdy wcześniej cała baza nie była kopiowana (program Team Viewer nigdy nie był uruchamiany w celu kopiowania danych)
  • Sędziowie orzekli wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 1 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej  

Lekarz dentysta, we współpracy z umówionym informatykiem, uruchomił program TeamViewer, za pośrednictwem którego doszło do włamania do systemu informatycznego lecznicy i pobrania danych pacjentów.

Stomatolog zdalnie udostępnił całość systemu informatycznego oraz bazę klientów firmy przekazując dane na inny zewnętrzny komputer, jednocześnie uzyskując dostęp do danych zastrzeżonych wyłącznie dla właściciela systemu informatycznego, czym działał na szkodę firmy, której był pracownikiem.

Przestępstwo wyszło na jaw

Czynność ta została zauważona przez jednego z pracowników przychodni ponieważ nigdy wcześniej cała baza nie była kopiowana. program Team Viewer nie był uruchamiany w celu kopiowania danych.

W telefonie firmowym oskarżonego świadek znalazła SMSy zarówno z informatykiem jak i ojcem oskarżonego, z których wynikało że ustalają dokonanie planu skopiowania całej bazy danych.

Personel medyczny w zasadzie traktował oskarżonego jako właściciela przychodni (był mężem kobiety, do której należało 10 proc. spółki, w której pracował jako lekarz dentysta).

Oskarżony, pomimo braku formalno - prawnych dokumentów (żaden z pracowników lecznicy nie miał uprawnień do kopiowania bazy danych) oraz braku jakichkolwiek udziałów w zarządzie spółki, podejmował decyzje, które odbierane mogły być jako działania osoby zarządzającej firmą, bądź będącej jej właścicielem.

Decyzja sądu w sprawie winy i kary 

Sąd postępowanie karne warunkowo umorzył na okres jednego roku.

Sędziowie orzekli wobec oskarżonego  świadczenie pieniężne w kwocie 1 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Sąd uznał iż ten środek karny będzie stanowił dla oskarżonego  wystarczającą dolegliwość i środek ten spełni funkcję zarówno prewencyjną jak i wychowawczą.

Sygn. akt II K 882/19