PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentysta skarży odmowę przyznania pwz. Za wcześnie

Autor: miro • Źródło: ms
18-07-2022, 08:35
Dentysta skarży odmowę przyznania pwz. Za wcześnie Dentysta walczy o prawo wykonywania zawodu Fot. AdobeStock
Stomatolog zaskarżył do sądu administracyjnego uchwałę Prezydium Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu odmawiającą mu przyznania warunkowego wykonywania zawodu lekarza dentysty. Podejmując taką decyzję – popełnił błąd.
  • Wniosek lekarza dentysty o przyznanie mu ograniczonego prawa wykonywania zawodu odrzuciło Prezydium Dolnośląskiej IL.
  • Stomatolog odwołał się od tej decyzji do NRL i WSA. To była zbytnia gorliwość
  • Odwołanie do WSA przysługuje tylko po wyczerpaniu ustawowej ścieżki odwoławczej         

Dentysta walczy o przyznanie mu ograniczonego pwz 

Stomatolog wniósł odwołanie do Naczelnej Rady Lekarskiej od uchwały Prezydium DIL odmawiającej mu przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu. Nie uzyskując jeszcze decyzji NRL (organu drugiej instancji) odwołał się od niekorzystnego dla niego wyroku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.  

27 kwietnia 2022 r. Naczelna Izba Lekarska wniosła o odrzucenie skargi do WSA z powodu niewyczerpania przez dentystę administracyjnego toku instancji (sprawa toczy się przed Naczelną Radą Lekarską).

WSA nie mógł zatem rozpoznać merytorycznie skargi wniesionej na rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji, gdyż ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewiduje takiej możliwości. Strona może zaskarżyć wyłącznie decyzję ostateczną, od której nie przysługuje środek zaskarżenia.

Ścieżka odwoławcza od uchwał organów samorządu lekarzy

Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 790 ze zm.) od uchwał okręgowych rad lekarskich w sprawie warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty - lekarzowi przysługuje odwołanie do Naczelnej Rady Lekarskiej.

Do uchwał samorządu lekarzy w sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych (ust. 2). Na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej, o której mowa w ust. 1, służy zatem zainteresowanemu skarga do sądu administracyjnego (ust. 3).

Skarga do sądu administracyjnego będzie przysługiwać skarżącemu dopiero w sytuacji wydania ostatecznej uchwały przez organ odwoławczy (Naczelną Radę Lekarską).

WSA przypomniał, że w tym stanie rzeczy wniesiona skarga jest niedopuszczalna, co z kolei skutkować musi jej odrzuceniem.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
dentysta   WSA   PWZ   Dolnośląska Izba Lekarska  

POLECAMY W SERWISACH