• Naczelna Rada Lekarska podkreśla, że na mediach społecznościowych może odbywać się jedynie rzetelne recenzowanie pracy lekarza i lekarza dentysty
  • Jeżeli do zafałszowania informacji przyczyni się lekarz/lekarz dentysta ponosi on odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania
  • Treść i forma wpisów robionych przez lekarza/lekarza dentystę na jego profilu w mediach społecznościowych nie może nosić znamion reklamy działalności leczniczej oraz musi spełniać normy wynikające z Kodeksu Etyki Lekarskiej
  • NRL podaje listę szczegółowych warunków, które powinny być spełnione przez medyka aktywnego na platformach społecznościowych

Obecność na mediach społecznościowych. Etyka zawodowa dentysty

Facebook, Twitter, Instagram - niemal każdy obecnie w jakiś sposób funkcjonuje w mediach społecznościowych. Są ważne nie tylko w życiu prywatnym, ale wiele osób wykorzystuje je do budowania swojej kariery. Tego typu aktywność na to jeden z elementów prowadzenia  z sukcesem własnej praktyki stomatologicznej.

Portale społecznościowe pozwalają na dogodny kontakt z potencjalnymi pacjentami. Tworząc w mediach społecznościowych silną pozycję, dentysta zwiększa zasięg informacji o swoich usługach. A co więcej łatwo może nawiązać kontakt z dużą liczbą stałych pacjentów. Za pośrednictwem Instagrama czy Facebooka stomatolodzy mogą promować nowe produkty, usługi lub oferty specjalne. Dzięki temu pacjenci są na bieżąco informowani o działalności lekarza, nawet jeśli minęło sporo czasu od ich ostatniej wizyty.

Naczelna Rada Lekarska jednak zwraca uwagę na obowiązki, jakie ciążą na lekarzu, który podpisuje umowę o przetwarzanie danych swoich, swojej praktyki lub podmiotu leczniczego.

W specjalnym   stanowisku  (nr 10/20/VIII z 6 listopada 2020 r.) dotyczącym tej kwestii NRL precyzuje je następująco:

  • Zawarcie umowy z portalem oceniającym pracę lekarzy/lekarzy dentystów jest świadomą czynnością lekarza/lekarza dentysty;
  • Lekarz/lekarz dentysta, który zawarł z portalem umowę o przetwarzanie danych ponosi odpowiedzialność za treść i formę informacji widniejących na jego profilu, w tym za ich zgodność z zasadami etyki zawodu i przepisami prawa;
  • Lekarz/lekarz dentysta, który zawarł z portalem umowę o przetwarzanie danych nie może zasłaniać się faktem, że nie ma wpływu na format profilu w portalu publikującym te dane; w szczególności, lekarz ponosi odpowiedzialność za jasną i przejrzystą informację o swoich kompetencjach; lekarz nie może zamieszczać na swoim profilu informacji sugerującej posiadanie specjalizacji innej niż faktycznie posiadana, nawet wówczas, gdy dostępne techniczne opcje wyboru na to nie pozwalają (dotyczy to również stopni i tytułów naukowych);
  • Lekarz/lekarz dentysta, który zawarł z portalem umowę o przetwarzanie danych nie może akceptować lub ustalać z portalem zamieszczania innych informacji, sugerujących posiadanie np. szczególnego statusu „eksperckiego” w wykonywanej działalności leczniczej;
  • Treść i forma opisów edytowanych przez lekarza/lekarza dentystę zlecającego prowadzenie profilu nie może nosić znamion reklamy działalności leczniczej oraz musi spełniać normy wynikające z Kodeksu Etyki Lekarskiej;

Tajemnica lekarska na Facebooku. Jak dyskutować z pacjentami

Dyskusja z pacjentami prowadzona w ramach profilu lekarza/lekarza dentysty- jeśli dotyczy procesu leczenia - musi przebiegać z zachowaniem tajemnicy lekarskiej;

Samorząd lekarski wielokrotnie prezentował zastrzeżenia do funkcjonowania systemu opiniowania pracy lekarzy/lekarzy dentystów przez pacjentów w ramach otwartej dyskusji na forum internetowym. Wartość wpisów na portalach internetowych, mimo, że sama w sobie może być dyskusyjna, nie oznacza przyzwolenia środowiska lekarskiego na działania dodatkowo zafałszowujące ich treść i liczbę. Niedopuszczalne jest zatem branie udziału w jakichkolwiek działaniach zmieniających ich treść, proporcje wpisów pozytywnych i negatywnych na własnym profilu, a działania takie wobec innych profili są wprost czynem niegodnym lekarza. Jedynym wyjątkiem są sytuacje przewidziane w regulaminach tych portali, polegające na moderowaniu wpisów nieprawdziwych, obraźliwych lub niepochodzących od osób, którym udzielono faktycznie świadczenia;

Usunięcie danych lekarza. Można wystąpić z wnioskiem

Lekarz/lekarz dentysta, który nie chce, aby jego dane były przetwarzane przez portale publikujące te dane i prowadzące system oceny placówek medycznych przez pacjentów może wystąpić z wnioskiem o usunięcie swoich danych z platformy.

Naczelna Rada Lekarska uważa, że w przestrzeni publicznej może mieć miejsce tylko rzetelne recenzowanie pracy lekarza i lekarza dentysty. Jeżeli do nierzetelnego przekazu informacji przyczyni się sam medyk ponosi on odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania.